Zuid krijgt eigen pink glossy: Q

Zuid krijgt eigen pink glossy: Q
Marian Bakker en Ditte Wessels uit het boek. Foto: Anita Muschner
ZUID Roze ouderen worden vrijdag 11 oktober in het zonnetje gezet tijdens coming-out dag in Huis van de Wijk Lydia, aan het Roelof Hartplein.

ZUID Roze ouderen worden vrijdag 11 oktober in het zonnetje gezet tijdens coming-out dag in Huis van de Wijk Lydia, aan het Roelof Hartplein.

De dag wordt om twaalf uur ’s ochtends geopend met een roze informatiemarkt waar tal van LGBT (lesbisch, gay, biseksuelen en transgender) organisaties zich tot vier uur zullen presenteren. Hoogtepunt van de dag is de presentatie van het nieuwe Roze Zuid-magazine dat de naam Q- Zuid Glossy kreeg.

Zowel de markt als het idee voor het blad kwamen van de Werkgroep Roze Ouderen stadsdeel Zuid. Het eerste exemplaar van de glossy Q wordt om 16.00 uur door stadsdeelvoorzitter Rocco Piers aangeboden aan Eerste Kamerlid Boris Dittrich. Deze begon in het begin van de jaren negentig zijn politieke loopbaan in Zuid. Openhartig vertelt hij in een interview in de glossy over deze tijd en zijn band met Zuid.

Onder andere sportman en organisator van de Gay Games in 1998 Jip van Leeuwen, politicus Coos Huijsen en wijkagent Ronald Fijbes komen aan het woord. Maar ook een aantal andere bekende roze bewoners worden aan het woord gelaten. ’Deze strijders en strijdsters van het eerste uur hebben met hun inzet de weg gebaand voor de emancipatie van de LGBT-gemeenschap’, vertelt journalist Paul Hofman. De interviews die hij deed voor Q, geven een ontroerend beeld van deze generatie.

’Zo kijkt oud-sportman Jip van Leeuwen terug op zijn jeugd én zijn eerste schreden op sportgebied. Aan de hand van zijn moeder, een topatlete, trainde hij op de velden van voetbalvereniging Swift aan het Olympiaplein. Hij kwam pas op late leeftijd uit voor zijn geaardheid’, vervolgt hij.

’In mijn leven als journalist heb ik veel mensen het hemd van hun lijf gevraagd’, vertelt Hofman. ’Maar geen van de mensen die ik sprak, hebben zoveel indruk gemaakt als Boris, Baruch, Coos, Franz, Ineke, Ronald, Marian en Ditte. Het zijn de strijders en strijdsters van het eerste uur die opkwamen voor meer rechten voor gays. Als zij dit niet hadden gedaan, hun stem niet hadden verheft en hadden gevochten en gestreden, had ik deze glossy nooit vol kunnen schrijven.’

Stuk voor stuk zijn het mannen en vrouwen die mede door hun ‘anders-zijn’ juist dat ene verschil in de samenleving hebben gemaakt, meent de journalist. ’Voor de huidige generatie LGBT-ers hebben zij het pad geplaveid. Ik ben hen heel veel dank verschuldigd voor de vrijheid die ik nu als gay heb. Natuurlijk zijn er ook nu nog incidenten van anti-homogeweld, maar de LGBT-gemeenschap is weerbaarder. Toch moeten wij als LGBT-ers alert blijven. We weten dat we niet meer alleen staan. Je kunt LGBT-ers zien als kanaries in de kolenmijn die echter regelmatig in ademnood komen door discriminatie of zelfs anti-homo geweld.

De verhalen die Hofmans optekende, maakten een onuitwisbare indruk op hem. ’Hoe je het wendt of keert, gewoon wordt je leven nooit’, zei een oudere man. ’Maar het betekent veel dat ik er ben.’ Beschaving is slechts een flinterdun laagje. Of zoals Rocco Piers, lid van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid en zelf gay het verwoordt: “Het is zo belangrijk dat we ervaringen met elkaar blijven delen, dat we luisteren naar elkaar en de verhalen van oudere generaties niet vergeten.’

Na de overhandiging is er ruimte voor netwerken, dansen en een borrel. Dj Jan Veering zorgt voor vrolijke tunes. Voor borrels en bites wordt gezorgd. Aanmelden is niet nodig. De glossy is op coming-out dag gratis verkrijgbaar.

Redactie De Echo