Winkelcentrum Boven ’t Y wordt stapsgewijs stedelijk centrum

Winkelcentrum Boven ’t Y wordt stapsgewijs stedelijk centrum
De komende jaren wordt het Buikslotermeerplein gerenoveerd. Foto: Johan Koopmans
NOORD – De kogel is door de kerk. Winkelcentrum Boven ’t Y en het Buikslotermeerplein, jarenlang een toonaangevend winkelplein waar mensen van heinde en verre kwamen shoppen, wordt de komende jaren getransformeerd tot een stedelijk centrum.

NOORD – De kogel is door de kerk. Winkelcentrum Boven ’t Y en het Buikslotermeerplein, jarenlang een toonaangevend winkelplein waar mensen van heinde en verre kwamen shoppen, wordt de komende jaren getransformeerd tot een stedelijk centrum.

Het gebied tussen het stadsloket en het winkelcentrum moet een nieuw cultuurplein worden, met een iconisch gebouw dat invulling kan geven aan bijvoorbeeld een museum en andere culturele voorzieningen. Het winkelcentrum wordt komende jaren stapsgewijs gemoderniseerd. En dat laatste is een doorn in het oog van de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, Fred Schulp. ’Wij hadden liever gezien dat het gebied in één keer zou worden aangepakt. Het water staat veel winkeliers nu al aan de lippen. Als je aan het eind van de plannen zit ben je misschien wel al failliet. Als bestuur zijn we hierin bijzonder teleurgesteld. Om nog maar te zwijgen over de keuze van de gemeente om er een stedelijk gebied van te maken.’

Regionaal

Tot voor kort hebben de gemeente, de vereniging van eigenaren van Boven ’t Y en een ontwikkelaar gesproken over de ontwikkeling van een regionaal winkelcentrum. Dit heeft niet geleid tot overeenstemming waarna de gemeente heeft besloten de gesprekken nu te beëindigen.

Schulp: ’In 2017 heeft netwerkorganisatie Strabo voor ons een onderzoek gedaan naar Boven ’t Y. Daaruit kwam naar voren dat je het als winkelcentrum niet gaat redden als je het stapsgewijs gaat renoveren. Ook zij kwamen tot de conclusie dat een regionaal winkelcentrum een veel betere optie was. De ontwikkelaar en de VvE zijn toen tot een akkoord gekomen. In november en december hebben we ingesproken bij de commissie om te pleiten voor een winkelcentrum met een bovenregionale functie. Dat past volgens ons ook helemaal bij de vele woningen die nu worden gebouwd en de komst van de Noord/Zuidlijn. Tot februari 2018 leek ook alles die kant op te gaan. Maar tot onze verbazing lijkt met de komst van het nieuwe gemeentebestuur alles anders geworden en werden de gesprekken onlangs helemaal afgebroken.’

Kansen

Wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck: ’Ik snap dat de eigenaren, winkeliers en ontwikkelaar teleurgesteld zijn dat de plannen die er lagen voor de ontwikkeling van een regionaal winkelcentrum niet doorgaan. Tegelijkertijd biedt het loslaten van deze plannen kansen om op plekken waar de gemeente de regie heeft, snel te gaan ontwikkelen en het gebied een impuls te geven die het verdient. Bewoners rond het Buikslotermeerplein hebben aangegeven grote behoefte te hebben aan verbetering van de openbare ruimte en aan ontmoetingsplekken. Daarom gaan we als eerste aan de slag met het verbeteren van aantrekkelijkheid en levendigheid. Hoe we dat gaan doen, dat is komende tijd onderwerp van gesprek met de bewoners, winkeliers en eigenaren.’

Amsterdam wil het gebied rondom het Buikslotermeerplein komende tijd transformeren naar een nieuw stedelijk centrum met ruimte om te wonen, winkelen, ontspannen en werken. Op het Buikslotermeerplein komt een cultuurcluster: het Centrumplein. Aan het plein opent in december van dit jaar een bioscoop en de gemeente treft voorbereidingen om op termijn de bouw van circa 2.600 woningen op het Buikslotermeerplein mogelijk te maken.

Stadsdeelvoorzitter Erna Berends is blij dat er meer duidelijkheid komt over de toekomst van het plein. ’Het wachten heeft lang genoeg geduurd. Nu kunnen we aan de slag om met ondernemers, pandeigenaren en bewoners van Noord een plan te maken voor de korte én lange termijn. Het Buikslotermeerplein is een plek vol kansen. Laten we er gezamenlijk ook een uniek plein van maken.’

Om ruimte te maken voor de ontwikkeling van het Centrumplein wordt dit jaar nog het Waddenwegviaduct gesloopt.

Maureen Weijzig