Wethouder Marjolein Moorman: ‘Iedereen in Amsterdam krijgt goed onderwijs’

Wethouder Marjolein Moorman: ‘Iedereen in Amsterdam krijgt goed onderwijs’
STAD – Slechts drie kinderen vielen afgelopen jaar buiten de top 10 van het voorkeurslijstje scholen dat ze hadden opgegeven. ‘Voor die drie is dat natuurlijk hartstikke sneu, maar het geeft wel aan dat wij in Amsterdam al die kinderen, en dat zijn er duizenden, naar hun school van keuze hebben kunnen laten gaan. 99% wordt zelfs in de top vijf van hun keuze geplaatst.’

STAD – Slechts drie kinderen vielen afgelopen jaar buiten de top 10 van het voorkeurslijstje scholen dat ze hadden opgegeven. ‘Voor die drie is dat natuurlijk hartstikke sneu, maar het geeft wel aan dat wij in Amsterdam al die kinderen, en dat zijn er duizenden, naar hun school van keuze hebben kunnen laten gaan. 99% wordt zelfs in de top vijf van hun keuze geplaatst.’

Het is een proces waar wethouder Onderwijs Marjolein Moorman nu zelf ook middenin zit. Haar oudste dochter zit in groep 8 en moet nu een lijst doorgeven van twaalf scholen waar ze in volgorde van voorkeur naar toe wil. ‘Dat betekent open dagen bezoeken, voor- en nadelen afwegen en gesprekken voeren’, vertelt Moorman. ‘Ik heb de afgelopen tijd de schoolgids nog maar eens goed doorgenomen en dan valt me toch weer op hoeveel verschillende scholen er zijn en hoe groot die keus is.’

Moorman wordt ook wel de wethouder van kansengelijkheid genoemd. Want ook als het op het lotingsysteem aankomt, wil ze dat de kinderen evenveel kans krijgen. ‘Daarom ben ik ook blij dat zo veel kinderen uiteindelijk naar de school gaan die ze als nummer één hebben opgegeven.’

Ongelijkheid

Wat dat betreft valt er volgens Moorman op onderwijsgebied nog veel te winnen de komende jaren als het gaat om ongelijkheid. Moorman: ‘Daarom ben ik ook blij dat ik behalve wethouder Onderwijs ook armoedebeleid in mijn portefeuille heb. Een uitgebracht rapport laat zien dat de ongelijkheid toeneemt bij armoede en dat is zorgelijk. Dat zie je vervolgens ook weer terug in het onderwijs. Gelukkig investeren we fors de komende jaren om ieder kind evenveel kansen te laten hebben. Met die investering gaan we bijvoorbeeld inzetten op extra handen in de klas, aanpakken van het lerarentekort en brede talentontwikkeling. Dat laatste koppelen we het liefst aan school zelf. Iedere school heeft zijn eigen manier van onderwijs geven. Belangrijk is dat het kind centraal staat en zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Of dat nu cognitief is of creatief. Niet één kind is hetzelfde. Maar ongeacht je afkomst moet wel elk kind dezelfde kans krijgen. Daar zal ik me hard voor maken.’

Het lerarentekort is ook Moorman wat dat betreft een doorn in het oog en zal niet alleen door de gemeente Amsterdam opgelost kunnen worden. Het rijk heeft inmiddels 1 miljoen toegezegd maar dat is volgens Moorman lang niet toereikend. ‘We vragen tegenwoordig veel van leraren’, weet Moorman. ‘Natuurlijk hebben ze er wat geld bij gekregen maar dat is lang niet genoeg. Er zal structureel meer geld naar Onderwijs moeten gaan, wellicht is er wel een hele andere structuur nodig om dit probleem op te lossen. Feit is wel dat dossier voorlopig nog niet opgelost is maar ik zeer zeker er alles aan zal doen om het in deze periode wel opgelost te krijgen.’

De eerste maanden als wethouder zitten er voor Moorman op en voor haar gevoel is ze nog maar net begonnen. ‘Mijn opdracht is: ‘Iedereen krijgt goed onderwijs en daar ben ik ook van overtuigd. Amsterdam groeit en er wordt op dit moment veel gebouwd, maar in andere gebieden heb je weer krimp. Dat betekent ook bouw van nieuwe scholen. We geven 164 miljoen euro uit aan onderwijshuisvesting. Aan mij de taak om alle gelden zo goed mogelijk te verdelen. Uiteindelijk moeten de kinderen in alle windrichtingen op alle niveaus terecht kunnen. Door veel met het onderwijsveld in gesprek te blijven krijg je een goed beeld. We willen natuurlijk geen leegstand financieren.’

Maureen Weijzig