Voorsorteren op een nieuw centrumgebied in Noord

Voorsorteren op een nieuw centrumgebied in Noord
Het parkeerdek bij de Jumbo gaat verdwijnen. Foto: Johan Koopmans
NOORD – De contouren van de nieuwe bioscoop op het Buikslotermeerplein worden steeds duidelijker. Maar dat is nog maar het begin. Als de deuren aan het eind van dit jaar open gaan zal de infrastructuur rondom het Centrumgebied drastisch worden aangepakt. Om te beginnen met het Waddenwegviaduct en het parkeerdek bij de Jumbo.

NOORD – De contouren van de nieuwe bioscoop op het Buikslotermeerplein worden steeds duidelijker. Maar dat is nog maar het begin. Als de deuren aan het eind van dit jaar open gaan zal de infrastructuur rondom het Centrumgebied drastisch worden aangepakt. Om te beginnen met het Waddenwegviaduct en het parkeerdek bij de Jumbo.

Deze laatste wordt zoals de plannen er nu liggen vanaf februari gesloopt. Er kan hiertegen tot en met 24 september bezwaar worden gemaakt. De verwachting is echter dat niemand een traan zal laten als de sloophamer tegen het parkeerdek aan bonkt. Zelfs niet als dat betekent dat er hierdoor in totaal 150 parkeerplekken minder op maaiveldniveau zullen komen. In de plannen staat parkeergarage De Opgang de bovenste twee parkeerverdiepingen weer zal openen. Want die waren door gebrek aan parkeerbelangstelling al enkele jaren gesloten.

Bestemmingsplan

De sloop van het parkeerdek is onderdeel van het plan om het Centrumgebied weer een nieuw gezicht te geven. Eerder is dit al vastgelegd door de gemeenteraad in het bestemmingsplan Vernieuwing Boven ’t Y (2007) en het op dit moment geldende bestemmingsplan Boven ’t Y (2018). De sloop van het parkeerdek draagt tevens bij aan de wens van het bestuur het gebied op korte termijn aantrekkelijker te maken. Op 28 mei van dit jaar heeft het college van B en W ingestemd met het opheffen van parkeerplekken op het Buikslotermeerplein, waaronder de 118 parkeerplekken boven op het parkeerdek.

Veiligheid

’Door de jarenlange planvorming is sprake van achterstallig onderhoud en problemen met leefbaarheid en veiligheid in het gebied. Het parkeerdek heeft op het dek 118 parkeerplaatsen en onder het dek 142. De ruimte onder het dek is laag en krap. Al jaren wordt door bezoekers en ondernemers het signaal gegeven dat dit deel van het gebied zorgt voor (gevoelens van) onveiligheid. Door de sloop van het dek ontstaat meer overzicht in de openbare ruimte, en komt er meer ruimte voor (routes voor) voetgangers en fietsers.’

Er is volgens het stadsdeel een overmaat aan parkeerplaatsen aanwezig in het gebied rond het Buikslotermeerplein. Een deel hiervan is momenteel niet beschikbaar doordat deze in gebruik zijn als bouwplaats voor de bioscoop, en doordat er twee tijdelijke initiatieven (de skatebaan en het urban sports park) zijn gerealiseerd. ’Parkeerdrukmetingen van de afgelopen jaren wijzen uit dat op de drukste momenten voldoende vrije parkeercapaciteit aanwezig is in het gebied. De parkeerplaatsen op maaiveldniveau worden het meest gebruikt. De twee (gemeentelijke) parkeergarages zijn flink onderbezet. De afgesloten parkeerlagen worden weer opengesteld waardoor parkeergarage De Opgang weer volledig te gebruiken is (800 plekken).’

Fietsparkeren

De sloop van het parkeerdek biedt de gelegenheid om in dit deel van het Buikslotermeerplein de openbare ruimte te verbeteren. Het parkeerterrein onder het dek wordt opnieuw ingericht waarmee ca. 150 plekken op maaiveldniveau terugkomen. Deze zijn verbeterd in maatvoering, uitstraling en bereikbaarheid. Er komt een in- en uitrit voor auto’s, nu is dit alleen een uitrit. Ook komt er een breder trottoir, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, mindervalide en laad & los plekken voor bezoekers en fietsparkeren.

Door de herinrichting na sloop van het Waddenwegviaduct en parkeerdek ontstaat in de tijdelijke fase tot aan planontwikkeling nieuwe openbare ruimte op maaiveldniveau. Het gebied wordt (tijdelijk) heringericht. Er ontstaat daarmee ruimte voor een goede verbinding tussen het winkelcentrum en station Noord / Stadsdeelkantoor voor voetgangers en fietsers. Op maaiveldniveau blijft wel een verbinding voor auto’s bestaan tussen parkeerplaatsen P1 en P6. De openbare ruimte wordt opgeknapt en er is meer ruimte rondom de al gerealiseerde tijdelijke initiatieven (skatebaan en crossbaan).

Er wordt voorgesorteerd op de aanstaande ontwikkelingen; de realisatie van het Centrumplein met diverse culturele voorzieningen en bouwblokken. Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden zullen betrokken worden bij het ontwerp voor de tijdelijke herinrichting.

Maureen Weijzig