Voertuigen krijgen geen ruimte meer in Amsterdam

Voertuigen krijgen geen ruimte meer in Amsterdam
Langs de Amstel richting de Munt kunnen snorfietsers nu nog op het fietspad rijden, maar straks moeten ze de rijbaan op. Voor automobilisten wordt parkeren steeds moeilijker in de stad. Foto: Jan de Wit
STAD – De gemeente Amsterdam wil voertuigen geen ruimte meer geven. Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat stad autoluw wordt. Naast het verhogen van de parkeertarieven in het Centrum van 5 naar 7,50 euro zal de hoofdstad het in 2025 met in elk geval 10.000 minder parkeerplaatsen moeten doen.

 – De gemeente Amsterdam wil voertuigen geen ruimte meer geven. Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat stad autoluw wordt. Naast het verhogen van de parkeertarieven in het Centrum van 5 naar 7,50 euro zal de hoofdstad het in 2025 met in elk geval 10.000 minder parkeerplaatsen moeten doen.

Snorfietsers mogen vanaf 8 april alleen nog maar op de rijbaan rijden en niet zoals op de foto op het fietspad. Ook moeten ze verplicht een helm op.

De nieuwe regel geldt voor bijna alle straten binnen de ring A10. Op veel plekken rijd je nu ook al op de rijbaan, tussen de auto’s. Straks rijd je overal op de rijbaan. Alleen op bromfietspaden (waar ook bromfietsers rijden) en in een paar drukke straten moeten snorfietsers op het fietspad blijven.

De nieuwe maatregel is niet erg enthousiast door snorfietsers ontvangen. Afgelopen weekend kwam een grote groep bestuurders naar De Dam om hun ongenoegen te laten blijken. Vooral het feit dat er vanaf 8 april een helm gedragen moet worden levert de nodige kritiek op. Het zorgde in elk geval voor een spontane discussie tussen politie en snorfietsers.

Het college wil meer ruimte creëren voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Het verhogen van de parkeertarieven voor bezoekers en het verplaatsen en verminderen van parkeerplaatsen zijn instrumenten die dit mogelijk moeten maken. Het college wil sowieso minder auto’s in Amsterdam. Om het aantal op straat terug te dringen, worden er vanaf 1 juli minder parkeervergunningen uitgegeven.

Wie al een parkeervergunning heeft, behoudt deze. Alle andere vergunningen (bijzondere vergunningen voor hulpverleners, mantelzorgers en gehandicapten, de autodeelvergunning, maatschappelijke vergunningen en de bezoekersvergunning) vallen buiten deze maatregel.

Van 1 juli tot en met 1 juli 2025 wordt ieder half jaar het maximaal beschikbare aantal parkeervergunningen verlaagd. Door het aantal beschikbare parkeervergunningen ieder half jaar te verlagen, zijn er per jaar ongeveer 1.100 minder parkeerplekken nodig. Tot 8 mei kunnen bewoners en ondernemers hun mening en opmerkingen kenbaar maken. Dat kan op www.amsterdam.nl/inspraak.