’Verhoging parkeertarieven wordt er gewoon doorheen gedrukt’

’Verhoging parkeertarieven wordt er gewoon doorheen gedrukt’
NOORD – De Partij van de Ouderen is boos over de ‘ondemocratische’ werkwijze van het Amsterdamse college inzake de verhoging van de parkeertarieven.

NOORD – De Partij van de Ouderen is boos over de ‘ondemocratische’ werkwijze van het Amsterdamse college inzake de verhoging van de parkeertarieven.

’Geen bespreking en geen inspraak, wel op de agenda, de arrogantie ten top.’

De oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad hadden vorige week een gezamenlijke vuist gebald tegen de coalitie. Tijdens de commissievergadering mobiliteit, luchtkwaliteit en duurzaamheid zou gedebatteerd worden over een verhoging van de parkeertarieven, maar daar stak de oppositie een stokje voor.

In de commissie kreeg de oppositie het voor elkaar om het onderwerp Parkeerbelastingen van de agenda te krijgen. De Partij van de Ouderen was dan ook zeer ontstemd dat de verhogingen wel op de agenda stond van de gemeenteraadsvergadering. ’Het tekent de arrogantie van dit college. Ze willen het er gewoon ondemocratisch doordrukken zonder inspraak van raadsleden en burgers. De 30 miljoen euro staat al ingeboekt in de begroting zonder dat de raad akkoord gegeven heeft, de wethouder verkoopt de huid voordat de beer geschoten is’, zegt een boze Wil van Soest.

De Partij van de Ouderen wil dat het college het draagvlak voor betaald parkeren in Noord gaat onderzoeken. ’Voor veel ondernemers en bewoners is betaald parkeren in Noord een ramp gebleken. In plaats van het verder uitbreiden willen wij dat het draagvlak voor betaald parkeren gemeten wordt. Geen draagvlak is terugdraaien betaald parkeren in Noord’, zegt van Soest.

De Partij van de Ouderen diende nog twee moties in. Zo wil het dat er meer ‘dubbeltjeszones’ bij winkelcentra komen. ’Maximaal twee uur parkeren bij winkelcentra voor een dubbeltje per uur, kan de winkelcentra een flinke impuls geven. Ook wil de partij dat er een duidelijke app komt om betaald parkeren voor bezoekers makkelijker te maken.