’Veiligheid rondom de Klaprozenweg is in het geding’

’Veiligheid rondom de Klaprozenweg is in het geding’
Ook de Klaprozenbrug levert soms gevaarlijke situaties op. - Foto: Johan Koopmans

NOORD -De herinrichting van de Klaprozenweg en omgeving vordert gestaag. Door de grootte van het project wordt de herinrichting in fases gedaan. Niet iedereen is blij met de manier waarop de werkzaamheden worden aangepakt.

NOORD -De herinrichting van de Klaprozenweg en omgeving vordert gestaag. Door de grootte van het project wordt de herinrichting in fases gedaan. Niet iedereen is blij met de manier waarop de werkzaamheden worden aangepakt.

Voor bestuurscommissielid Canan Uyar (PvdA) is het zelfs reden om de noodklok te luiden. ’Ik ben hier nu al meer dan een jaar mee bezig. De veiligheid rondom de Klaprozenbrug is in het geding. Mensen kiezen voor hun de beste weg. Dat levert gevaarlijke situaties op. We hebben diverse aanbevelingen gedaan, maar er wordt niet naar geluisterd.’

Volgens haar zijn er dertien aanbevelingen gedaan om de Klaprozenweg veiliger te maken. GroenLinks en PvdA trekken hier samen op. ’Bestuurscommissieleden zijn de ogen en oren van de buurt en de bewoners. Dus als bewoners over de onveilige Klaprozenweg klagen en je ziet dat dat ook het geval is wat doe je dan? In actie komen toch.’

Uyar is afgelopen maanden het gesprek aangegaan met de bewoners, heeft de situatie ter plaatse bekeken met een gemeenteraadslid en heeft het aangekaart bij de verantwoordelijke stadsdeelwethouder. Maar een echte verandering en verbetering van de situatie is er nog steeds niet, zo ondervindt ze.

Grootstedelijk

Portfeuillehouder Saskia Groenewoud (D66) deelt haar mening niet. ’Laat ik voorop stellen dat dit een grootstedelijk project is en wethouder Litjens dus eigenlijk hiervoor verantwoorelijk is. Maar goed, dat neemt niet weg dat ik heel regelmatig met hem om de tafel zit om hier over te praten. Ook over de veiligheid en de alternatieve routes. We hebben ons als bestuurscommissie meer dan ingezet voor veiligheid rondom de brug en de weg. Die discussie is ook breed gevoerd binnen de commissie. Alleen PvdA en GroenLinks zijn het er gewoon niet mee eens.’

Bewoners bleven volgens Uyar klagen dus is er een verkeersonderzoek gekomen. ’Die heeft onomwonden tot de conclusie geleid dat de situatie zeker onveilig is omdat daar gebouwd wordt’, zegt Uyar. ’De hele weg open ligt en de alternatieve routes worden niet door iedereen gebruikt. Rapporteurs zoeken alternatieven om de omgeving en de weg veiliger voor fietsers en voetgangers te maken. Er zijn dertien aanbevelingen gedaan, maar niet één wordt er uitgevoerd.’

Varianten

Groenewoud bestrijdt dat er niet serieus naar de varianten is gekeken. ’We hebben alle varianten uitgebreid ambtelijk onderzocht maar ze zijn gewoon niet haalbaar. De omleidingsroutes die we nu hebben gemaakt kosten de reiziger ongeveer anderhalve minuut extra reistijd. Alles wordt keurig met borden aangegeven. In de bouwkeet kunnen mensen ook altijd nog om extra informatie vragen of suggesties doen. Volgens ons zijn deze alternatieven het beste. De brug is er nu eenmaal en de woonboten eromheen kun je niet verslepen. Dit is het beste’, pareert Groenewoud.

Dagelijks zijn er volgens Uyar 165 overtreders. ’ Dat geeft de portefeuillehouder ook toe. Ze steken de weg over op een plek waar het niet mag, of fietsen op de supersmalle autoweg. Hierdoor ontstaan gevaar voor die persoon en andere weggebruikers. Natuurlijk hebben deze overtreders een eigen verantwoordelijkheid om de regels niet te overtreden. Maar dat kan natuurlijk niet het argument zijn om alle aanbevelingen gewoonweg terzijde te schuiven.’

Handhaving

Het verzoek van PvdA en GroenLinks, die het probleem afgelopen week op de agenda zetten om verschillende opties nogmaals te bespreken en te laten onderzoeken, had geen enkele steun van de portefeuillehouder en de andere politieke partijen. Uyar: ’Zelfs de aanbeveling om meer handhaving in te zetten om overtreders te ontmoedigen werd opzij gezet. De portefeuillehouder verwees simpelweg naar het college en de gemeenteraadsfracties om dat te regelen.’

Groenewoud: ’Ja luister, ik kan er niks mee dat mensen blijkbaar zo stronteigenwijs zijn om de regels aan hun laars te lappen. De mensen die een overtreding begaan nemen een bewust risico. Ik mag er vanuit gaan dat mensen wel verstandig genoeg zijn. Mensen gaan toch ook niet zomaar de ringweg opfietsen? Daar zet je toch ook geen handhaver neer?’

De komende week wordt dit onderwerp weer op de agenda in de bestuurscommissie gezet.

Maureen Weijzig