Unaniem verzet tegen ’kaalslag ov’

Unaniem verzet tegen ’kaalslag ov’
Het busstation bij de Noord-Zuidlijn. Foto: Johan Koopmans
NOORD – Stadsdeelcommissie Noord komt in verzet tegen de kaalslag van het openbaar vervoer. Noord wil meer zeggenschap en budget voor ov in de buurt. Het advies is gegeven op initiatief van SP, GroenLinks en Ouderenpartij en werd unaniem aangenomen. Het advies is deze week naar de gemeenteraad verstuurd.

NOORD – Stadsdeelcommissie Noord komt in verzet tegen de kaalslag van het openbaar vervoer. Noord wil meer zeggenschap en budget voor ov in de buurt. Het advies is gegeven op initiatief van SP, GroenLinks en Ouderenpartij en werd unaniem aangenomen. Het advies is deze week naar de gemeenteraad verstuurd.

In de hoop dat het advies breed gesteund wordt heeft Stadsdeelcommissie Noord dit advies ook bij de andere stadsdelen neergelegd. ’De kaalslag is niet alleen in Noord het geval ook stadsdelen als West en Nieuw-West kampen met dezelfde problemen’, zegt Robert Brand namens de SP.

Twee problemen

Volgens de stadsdeelcommissie zijn twee problemen de reden dat er nu zoveel problemen zijn in het openbaar vervoer. ’Al vele jaren daalt de Rijksbijdrage voor de uitvoering van het openbaar vervoer. Deze daling zou marktdenken bij vervoersbedrijven moeten stimuleren. In de praktijk leidt dit echter tot bedrijfsvoering die gericht is op winstmaximalisatie boven het publieke doel om buurten bereikbaar te houden. Het nieuwe lijnennet en de nieuwe dienstregeling zijn hier een goed voorbeeld van. Dit lijnennet fixeert zich op maximale bezetting en dito rendement van de nieuwe Noord-Zuidlijn, terwijl lijnen, haltes en, verbindingen en dienstregelingen in verschillende buurten zijn verdwenen of versoberd, omdat deze ‘niet rendabel genoeg’ zouden zijn.’

Ook de Wet Personenvervoer 2000 verdient volgens de commissie niet de schoonheidsprijs en zorgt voor een beperkte democratische controle. Uitdagingen Amsterdam staat aan de vooravond van een grote schaalsprong. De woningbouwproductie is de afgelopen jaren explosief gestegen en ook de komende jaren zal de stad zowel qua oppervlakte als qua inwoners een flinke groei doormaken.

’Dit vraagt om infrastructuur die is berekend op deze groei en zorgt dat de Amsterdamse buurten in de toekomst goed bereikbaar blijven. Het college maakt plannen om de binnenstad verregaand autoluw te maken en ook in andere delen van de stad zijn maatregelen om autobezit en gebruik te ontmoedigen niet uit te sluiten’, zo staat in het advies van de stadsdeelcommissie.

Ouderen

De Ouderenpartij vreest voor de ouderen. ’Ouderen worden, als gevolg van Rijksbeleid, gedwongen om langer thuis te blijven wonen. Deze ontwikkelingen vereisen een goed en fijnmazig openbaar vervoer om te voorzien in de vraag naar bereikbare buurten. Deze rol kan in de huidige situatie echter niet democratisch worden afgedwongen en ontbreekt het geld om dergelijke uitdagingen aan te gaan.’

De stadsdeelcommissie Noord adviseert daarom de gemeenteraad de regering te wijzen op de grote uitdagingen die de stad te wachten staat de komende jaren op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit en daarbij aan te geven dat de huidige wetgeving en rijksbijdragen niet toereikend zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Ook wil ze dat de gemeenteraad bij het Rijk aandringt op een wijziging van de Wet Personenvervoer 2000 en gemeenten meer democratische zeggenschap te geven bij het inrichten van hun ov en de regering dringend te verzoeken extra middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van die taken.

Maureen Weijzig