Starters krijgen voor maximaal vijf jaar huurwoning in Vogeldorp

Starters krijgen voor maximaal vijf jaar huurwoning in Vogeldorp
De helft van de woningen is huur. Foto: Johan Koopmans
NOORD – Ze willen benadrukken dat ze absoluut niks tegen starters in hun dorp hebben. Maar wel met de manier waarop Woonstichting De Key deze groep wil huisvesten in Vogeldorp. ’Dat is voor niemand goed’, zeggen Martin Lambregts en Marijk Spaan, namens de huurderscommissie Vogeldorp.

NOORD – Ze willen benadrukken dat ze absoluut niks tegen starters in hun dorp hebben. Maar wel met de manier waarop Woonstichting De Key deze groep wil huisvesten in Vogeldorp. ’Dat is voor niemand goed’, zeggen Martin Lambregts en Marijk Spaan, namens de huurderscommissie Vogeldorp.

Volgens het document ‘Ruimte voor beweging’ uit november 2015 is De Key zich uitsluitend gaan toeleggen op starters op de Amsterdamse woningmarkt. Daaronder verstaat ze studenten, net afgestudeerden, jongeren die beginnen in hun eerste baan, jonge verblijfsgerechtigde asielzoekers, jongeren met begeleiding en tienermoeders. Deze doelgroep krijgt een huurcontract voor maximaal vijf jaar. En dat laatste stuit Lambregts en Spaan tegen de borst.

’Juiste deze groep met allerlei soorten mensen hebben vastigheid nodig’, meent Martin Lambregts. ’Ik kan me zo voorstellen dat jonge verblijfsgerechtigde asielzoekers iets willen opbouwen. Dat doe je niet in vijf jaar. En als je dat al hebt gedaan, moet je na vijf jaar weer weg. dat is toch geen uitzicht? Bovendien was de gemeente niet enthousiast over de nieuwe koers van De Key. Toch hebben ze doorgezet.’

De architectuur van Vogeldorp kenmerkt zich door een open en dorpachtig karakter doordat de groene straten, pleinen en gemeenschappelijke binnenterreinen in elkaar overvloeien. Elke woning heeft een voor- en achtertuin. Het dorp ligt midden in Noord. Weliswaar is de omgeving intussen verstedelijkt, maar Vogeldorp is nog altijd een duidelijk begrensde en herkenbare enclave en heeft een dorps karakter. En dat dorpse karakter zal volgens Marijk Spaan, die zelf al vele jaren in Vogeldorp woont, aangetast worden als deze starters er worden gehuisvest.

Ons kent ons

’Het is echt een dorp van ons kent ons. Iedereen kent elkaar en er is sociale cohesie. Dat gaat echt veranderen als mensen er maximaal vijf jaar kunnen huren. Daar zal niemand blij van worden. Je kunt in die vijf jaar niks met elkaar opbouwen, want wat is nu vijf jaar. Bovendien zal je ook niet heel veel aan het huis doen, want waarom zou je investeren als je toch snel weer weggaat. Dat komt de woningen ook niet ten goede.’

Woonstichting De Key heeft juist heel bewust voor deze koers gekozen. ’Jonge mensen met een beperkt inkomen vinden in Amsterdam vrijwel geen plek om te wonen. Daarom geeft De Key deze groep de kans om hun eerste stappen te zetten op de woningmarkt. Woonstarters krijgen een huurcontract voor maximaal vijf jaar. Intussen bouwt de woonstarter woonduur op en werkt aan een volgende stap. Voor sommigen is dat een andere sociale huurwoning in de stad of elders, voor anderen een woonruimte die ze zelf financieren. Zo krijgen steeds weer nieuwe woonstarters de kans om in Amsterdam te wonen’, zegt Vincent van der Horst, communicatieadviseur bij De Key.

Volgens Van der Horst is de komst van deze groep juist goed. ’Jongeren brengen nieuwe energie en impulsen mee, iets wat nu nodig is. Na drie jaar verhuur van tijdelijke contracten verhuren we in Vogeldorp nu negen woningen aan jongeren. De gemiddelde leeftijd van hen is 25 jaar.’

 

Maureen Weijzig