Stadsdeelcommissie Noord hekelt gedrag Stopera

Stadsdeelcommissie Noord hekelt gedrag Stopera
Het gebied waar het nieuwe station Sixhaven is gepland. Foto: Johan Koopmans
NOORD – Een volle agenda lag op de tafels van de leden van de Stadsdeelcommissie, afgelopen woensdagavond. Zó vol, dat irritatie en kritiek niet konden uitblijven over de laksheid van een stadhuis dat het wederom niet is gelukt op tijd advies te vragen. In dit geval over de, warempel voor Noord niet onbelangrijke, bouw van het nieuwe metrostation Sixhaven.

NOORD – Een volle agenda lag op de tafels van de leden van de Stadsdeelcommissie, afgelopen woensdagavond. Zó vol, dat irritatie en kritiek niet konden uitblijven over de laksheid van een stadhuis dat het wederom niet is gelukt op tijd advies te vragen. In dit geval over de, warempel voor Noord niet onbelangrijke, bouw van het nieuwe metrostation Sixhaven.

Doorgaans is Wijbe Langeveld, lid van de Groenlinksfractie in de Stadsdeelcommissie Noord, de rust zelve: een toonbeeld van geduld dat meestal in alle evenwicht zijn discussiebijdrage levert in de commissie. Maar afgelopen woensdag was dat wel anders. Zijn wenkbrauwen gingen centimeters omhoog bij de behandeling van het agendapunt over het nieuwe metrostation Sixhaven. Daarover moest de Stadsdeelcommissie advies geven aan B&W en wel uiterlijk deze week, voordat iedereen op vakantie gaat. En Langeveld was ontstemd – evenals nagenoeg alle andere commissieleden – over het feit dat zo weinig tijd door B&W was gegeven voor die advisering. De stukken waren immers veel te laat binnengekomen, zelfs nog één document pas op de middag van de vergadering. ’Dit is een rommelige aanvoer van stukken in de adviesaanvraag. We krijgen maar één week om een goed advies te geven. We moeten ons werk kunnen doen en we moeten serieus genomen worden!’, aldus Langeveld die nog net niet met zijn vuist op tafel sloeg.

Mede door zijn filippica dreigde de commissie zich te onthouden van enige advisering. Dan maar niks – uit protest. Maar dat is ook zowat, betoogde stadsdeelvoorzitter Erna Berends. Ze raadde af om geen advies te geven, want dan mis je ook je invloed op het gemeentelijk beleid. Daar zit natuurlijk wat in. De paradox is dat door geen advies te geven, de stadsdeelcommissie als het ware de laksheid van de Stopera beloont. Want stadhuisambtenaren en -bestuurders hebben zonder kritisch Noords advies de handen vrij.

Er moest dus ter vergadering maar, knarsetandend, een advies worden geformuleerd. Onder andere over de binnen het station te realiseren fietsenstalling. En over de mogelijkheid dat er voldoende ruimte wordt gelaten voor het te zijner tijd aantakken van een metrolijn naar Zaandam, al past dat eerder bij het huidige metrostation Noorderpark. En over het ongestoord laten doorrijden van de metro tussen CS en Noord tijdens de bouwwerkzaamheden, door over één spoor te rijden. De wenselijkheid van ondergrondse verdeelhallen (voor stromen reizigers) kreeg ook een alinea.

De tijdsklem stimuleerde op deze manier het improvisatietalent van de Noordse volksvertegenwoordigers. Ter plekke werd het commissie-advies zo ongeveer opgesteld, mede dankzij een behulpzame ambtenaar met een snelle computer. De chagrijn-alinea over de te late aanlevering van stukken kwam helemaal bovenaan te staan, dat wél.

Tom Tossijn