Stadsdeel West ziet geen toekomstperspectief voor markt Bos en Lommerplein

Stadsdeel West ziet geen toekomstperspectief voor markt Bos en Lommerplein
De markt op het Bos en Lommerplein moet van het Stadsdeel binnen anderhalf jaar weg zijn. Foto: Annette Bleeker
WEST De Bos en Lommerpleinmarkt moet uiterlijk 1 juli 2021 verdwijnen. ‘De markt kampt al jaren met een lage bezettingsgraad, een eenzijdig aanbod en een teruglopend publiek’, staat in het persbericht van het stadsdeel.

WEST De Bos en Lommerpleinmarkt moet uiterlijk 1 juli 2021 verdwijnen. ‘De markt kampt al jaren met een lage bezettingsgraad, een eenzijdig aanbod en een teruglopend publiek’, staat in het persbericht van het stadsdeel.

Stadsdeel West heeft na uitvoerig onderzoek, overleg met het marktbureau en gesprekken met de marktkooplieden besloten dat de markt binnen anderhalf jaar weg moet zijn van het plein. Mede door de noodlijdende markt kampt het plein met leegstand en een verschraald winkelaanbod. De markt sluit niet meer aan bij de vraag van de bewoners in de wijk.

Voor de marktondernemers die op de marktlijst staan wordt gezocht naar een alternatief. De gemeente gaat de ondernemers hierbij helpen. Het Marktbureau gaat samen met het stadsdeel verschillende mogelijkheden uitwerken om per ondernemer een oplossing te vinden. Voor sommigen betekent dit dat zij overstappen naar een andere markt en daar een nieuwe positie verwerven. Anderen willen wellicht een ander bedrijf beginnen of de onderneming beëindigen, ook daarbij zal begeleiding worden aangeboden. Voor pakweg drie marktondernemers geldt dat zij een standplaats kunnen krijgen op het Gulden Winckelplantsoen.

‘We hebben moeten concluderen dat de markt niet levensvatbaar is. In de Marktvisie van vorig jaar werd al duidelijk dat de Bos en Lommermarkt in de gevarenzone zat met een veel te lage bezetting’, aldus stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst (Economische Zaken). ‘Er zijn intense en emotionele gesprekken gevoerd met de ondernemers en zo’n besluit nemen we niet lichtzinnig. Ik hoop dat we samen met de ondernemers een passende oplossing kunnen vinden, zodat zij een toekomst zien in de door ons geboden mogelijkheden.’

In de Marktvisie Amsterdam 2019-2026, die in september 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad, werd geconstateerd dat diverse markten in Amsterdam kampen met lage bezettingsgraden. De markt op het Bos en Lommerplein heeft een bezettingsgraad die ver onder de uiterste ondergrens van 70 procent ligt. In 2018 lag die op 47%, en recenter in 2019 is een bezettingsgraad van slechts 41 procent geconstateerd. Op sommige marktdagen staan er slechts een handvol kramen.

Stadsdeel West vond het nodig duidelijkheid te scheppen over de toekomst van de markt en onderzocht ook nog het scenario van drie marktdagen, maar dit bleek economisch niet levensvatbaar en bood ook geen oplossing voor de veranderde vraag. De Bos en Lommermarkt is de eerste noodlijdende markt die moet verdwijnen. Het besluit staat de komende zes weken open voor inspraak.

Op dinsdag 26 november is er een inspraakbijeenkomst voor alle marktkooplieden en op 28 november kunnen bewoners en bedrijven uit de omgeving hun ideeën ventileren.