Stadsdeel West schiet de wilde bij te hulp

Stadsdeel West schiet de wilde bij te hulp
Zo zien ze het graag in West; grasvelden vol bijvriendelijke planten. Foto: Stadsdeel West
WEST Onlangs is het Bijen erbij! Actieplan voor meer biodiversiteit in stadsdeel West aangenomen door het stadsdeelbestuur.

WEST Onlangs is het Bijen erbij! Actieplan voor meer biodiversiteit in stadsdeel West aangenomen door het stadsdeelbestuur.

Het plan is geschreven door dagelijks bestuurder Jeroen van Berkel en Luc Sour, adviseur openbare ruimte bij de gemeente. ’Wij hebben het ’optimisme zonder hoop’ om ook voor deze vluchtelingen klaar te staan’, schrijft Van Berkel in de inleiding.

Met de term vluchtelingen doelen Van Berkel en Sour op het feit dat de wilde bijen de laatste jaren het platteland ontvluchten en hun heil in de stad zoeken. Omdat de bij aan de basis van de voedselketen staat, is het hoog tijd om deze belangrijke diersoort te ondersteunen. Dat wil het stadsdeel onder meer door ongebruikt gazon te vervangen door kruidenrijk gras, bij-vriendelijke soorten toe te passen en gericht ecologisch maaibeheer.

’Dat laatste kan bij bewoners misschien overkomen als een onverzorgd grasveld, maar daar zit dus een gedachte achter’, zegt Van Berkel.

’Voor de bijen is bloemrijk en biodivers gras aantrekkelijk en daarom wordt het maaibeleid aangepast. Het is voor ons een omzetting in de werkprocessen en voor de bewoners zal dat in eerste instantie zeker wennen zijn.’

Het aantal bijen geeft aan hoe goed het gaat met de natuur in de stad. Het stadsdeel streeft ernaar om maar liefst 10.000 vierkante meter proefvelden aan te leggen. Hierop worden op verschillende grondsoorten bij-vriendelijke bloemen gezaaid. Om zo te bepalen welke ondergrond het beste is voor een bloemrijk en dus bijvriendelijk gazon.

Op het 2.200 vierkante meter grote proefveld aan de Contactweg strooit Jeroen van Berkel (links) met een medewerker van groenbeheer zaden uit.
Foto: Stadsdeel West

Eén van de eerste proefvelden ligt aan de Contactweg. Daar leggen Van Berkel en Sour uit dat de bewoners ook een belangrijke rol gaan spelen in het slagen van het actieplan. ’Het aandeel bewonersgroen, denk aan tuin, dakterras, volkstuin en geveltuin, is groter dan het openbaar groen in de stad’, staat in het actieplan.

Bijvoorbeeld door te onttegelen of een bij-vriendelijke boom, dat kan geheel met subsidie, te planten. Bestaande subsidies zijn onder meer Vergroen je buurt, klik hier voor meer informatie, of Aanplant nieuw bomen, klik hier voor meer informatie. En er zijn acties zoals de Groenste Geveltuinenprijs en de Uit je dak-prijs, klik hier voor meer informatie.

In het najaar wil het stadsdeel bovendien bollen of zaadbommetjes uitdelen in verschillende wijken. ’Sowieso is het belangrijk voor het welslagen van dit plan, dat er goede uitleg komt over het belang van de bijen’, zegt Sour. ’En dat bijen geen gevaar vormen.’

Volgens Van Berkel en Sour is het actieplan realistisch opgezet. ’En het is bovendien niet duurder.’

Download hier het volledige actieplan.