Sport mogelijk maken voor alle kinderen

Sport mogelijk maken voor alle kinderen
De gemeente en het Jeugdfonds Sport vinden het belangrijk dat ieder kind kan sporten. Foto: Koen Suyk, Stadsdeel West
WEST De gemeente Amsterdam en het Jeugdfonds Sport vinden het belangrijk dat alle kinderen en jongeren kunnen sporten.

WEST De gemeente Amsterdam en het Jeugdfonds Sport vinden het belangrijk dat alle kinderen en jongeren kunnen sporten.

’Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen’, zegt Maaike Roelofs, adviseur Sportstimulering bij de gemeente.

’Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt, en het concentratievermogen wordt beter. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Om alle kinderen de mogelijkheid te geven om te kunnen sporten heeft de gemeente Amsterdam Sportvergoeding Jeugd (SV Jeugd) opgericht.’

SV Jeugd is een regeling voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. ’Via deze regeling kunnen kinderen de jaarcontributie bij een sportaanbieder vergoed krijgen. De gemeente en het Jeugdfonds Sport betalen in sommige gevallen (een gedeelte van) de contributie.’

Via Stadspas en het Jeugdfonds Sport samen, werden in 2017 meer dan 3000 sportaanvragen goedgekeurd voor kinderen woonachtig in West en Nieuw-West. ’Deze aantallen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Er wordt dus steeds meer gesport en activiteiten binnen de Stadsdelen om kinderen in beweging te krijgen, werpen hun vruchten af.’

Deze regeling is bedoeld voor kinderen woonachtig in Amsterdam van 2 tot en met 17 jaar met een Stadspas. ’Maar ook voor kinderen die (nog) geen Stadspas hebben, maar wel uit een gezin komen met een besteedbaar jaarinkomen.’

Een aanvraag voor SV Jeugd kan via de Stadspas of via het Jeugdfonds Sport gedaan worden.

Op www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/svjeugd staat meer informatie.