Sociale veiligheid Cheiderschool schiet tekort

Sociale veiligheid Cheiderschool schiet tekort
Cheiderschool. - ANP
AMSTERDAM De orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam doet onvoldoende om de sociale veiligheid op de onderwijsinstelling te waarborgen. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een onderzoeksrapport.

AMSTERDAM De orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam doet onvoldoende om de sociale veiligheid op de onderwijsinstelling te waarborgen. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een onderzoeksrapport.

Eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank in Amsterdam een voormalige leraar van de school tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens het plegen van ontucht met een dertienjarige leerling. Hij werd verdacht van het misbruiken van vijf andere scholieren, maar dat leidde niet tot een veroordeling.

In 2012 kwamen de eerste meldingen over de leraar binnen bij de school. De onderwijsinspectie stelde hierop een onderzoek in naar de veiligheid van scholieren en het handelen van het bestuur.

,,Het bestuur voldoet in belangrijke mate aan de zorgplicht voor de sociale veiligheid maar schiet, ondanks goede intenties, tekort in de borging daarvan”, aldus de inspectie. Daarbij vertoont het beleid te weinig samenhang en wordt er in de praktijk weinig mee gedaan. Zo is er een anti-pestcoördinator en een vertrouwenspersoon aangesteld, maar is binnen de school onvoldoende bekend wie dat zijn en wat hun taken en rollen zijn.

De inspectie stelt ook vast dat het bestuur tijdens de zedenzaak in 2012 niet adequaat heeft gehandeld. ,,Het heeft, ondanks herhaaldelijk aandringen van de inspectie, onnodig lang gewacht met het doen van aangifte. Ook heeft het bestuur in 2012 weinig aandacht besteed aan de communicatie met het personeel, de ouders en de leerlingen. Dit alles heeft geleid tot een blijvende vertrouwensbreuk tussen het bestuur en een deel van de ouders.”

De financiële problemen van de school maakten de situatie er niet beter op, stelt de inspectie. De financiële situatie is nog altijd ,,precair”, schrijft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer.

De ,,ernstige zorgen en risico’s” in het inspectierapport vragen om blijvend ,,intensief toezicht” door de inspectie, schrijft Slob. Komend voorjaar kijkt de inspectie of het bestuur beterschap heeft getoond. Dan beslist de minister of hij verdere maatregelen moet nemen. Nu ziet hij daar nog onvoldoende reden toe.

Internetredactie