Second opinion over bomenkap in Vondelpark

Second opinion over bomenkap in Vondelpark
Olaf Paulus van Pauwvliet (VVVP) toont raadslid Anke Bakker (PvdD) in het Vondelpark twee overwoekerde bomen die een paradijs zijn voor vogels en insecten.
ZUID De gemeente mag belangrijke bomen in het Vondelpark niet kappen. Dat staat in een bezwaarschrift dat de vereniging Vrienden van het Vondelpark (VVVP) vandaag heeft ingediend.

ZUID De gemeente mag belangrijke bomen in het Vondelpark niet kappen. Dat staat in een bezwaarschrift dat de vereniging Vrienden van het Vondelpark (VVVP) vandaag heeft ingediend.

’Stadsdeel Zuid heeft vorige maand een kapvergunning aangevraagd voor 464 bomen in heel Zuid. In het Vondelpark gaat het om 71 bomen’, zegt Olaf Paulus van Pauwvliet, namens de VVVP.

De Vrienden hebben toen de bekende boomexpert Wim Kruijk gevraagd om een second opinion voor het Vondelpark. Daaruit is gebleken dat ruim tien procent volstrekt ongevaarlijk is. ’De gemeente wil de bomen kappen omdat die gevaarlijk zijn voor parkbezoekers. Een second opinion van de VVVP bewijst echter dat negen bomen volstrekt ongevaarlijk zijn en bovendien een toevluchtsoord voor insecten en vogels. Dat is meer dan 10 procent van de bomen!’

Als deze cijfers representatief zijn voor de hele stad betekent dat een onnodige kaalslag van honderden bomen, vreest Van Pauwvliet. ’Gemeenteraadslid Anke Bakker (PvdD) heeft daarover vorige week vragen gesteld aan wethouder Laurens Ivens (SP). Bakker wil de originele rapporten inzien waardoor dit jaar bijna tweeduizend bomen in Amsterdam kunnen worden omgezaagd. De second opinion van de VVVP sterkt het vermoeden dat de gemeente Amsterdam meer bomen wil kappen dan nodig is.’

Volgens deskundige Kruijk zijn de negen bomen volkomen veilig zijn en bovendien een perfecte leefomgeving voor vogels.

Van Pauwvliet:’ Omhakken zou de ecologische balans in het Vondelpark verstoren.’Deskundige Kruijk spreekt in zijn rapport van onnodige paniek bij de gemeente. Per boom schrijft hij precies waarom behoud de voorkeur heeft.

Bestuurder Rocco Piers reageert: ’We hebben vertrouwen in de deskundigheid van de boomdeskundige en hebben als stadsdeel ook nog eens zorgvuldig gekeken naar het advies. Als een boom gevaar oplevert voor de omgeving kan kappen helaas het gevolg zijn.’

Redactie De Echo