’Schepenlaan is nog steeds een racebaan’

’Schepenlaan is nog steeds een racebaan’
De ventweg aan de Schepenlaan. Foto: Johan Koopmans
NOORD – Al meer dan drie jaar is Tiska Ikking samen met een aantal buurtbewoners bezig om de verkeers(on)veiligheid en de onhandige inrichting van de Schepenlaan onder de aandacht te brengen bij stadsdeel en Centrale Stad, maar het lijkt vechten tegen de bierkaai. ’Onlangs werd in de buurt nog een achtjarig meisje aangereden. Gelukkig geen ernstig letsel, maar moet er dan eerst een dode vallen voordat hier echt iets gebeurt?’

NOORD – Al meer dan drie jaar is Tiska Ikking samen met een aantal buurtbewoners bezig om de verkeers(on)veiligheid en de onhandige inrichting van de Schepenlaan onder de aandacht te brengen bij stadsdeel en Centrale Stad, maar het lijkt vechten tegen de bierkaai. ’Onlangs werd in de buurt nog een achtjarig meisje aangereden. Gelukkig geen ernstig letsel, maar moet er dan eerst een dode vallen voordat hier echt iets gebeurt?’

De nieuwe woningen aan de Schepenlaan zorgden ook voor de komst van veel gezinnen met jonge kinderen. ’De kinderen spelen hier voor de deur op de stoep en lopen en fietsen naar school, maar op de naastgelegen ventweg wordt volgens ons vaak te hard gereden. Ook zijn er te weinig oversteekplaatsen en die bij de bushaltes onveilig en houdt het fietspad abrupt op bij een op/afrit. Daarop hebben wij in 2016(!) al een raadsadres aan wijlen burgemeester Van der Laan geschreven. Dat is echter nooit beantwoord’, vertelt Tiska over de eerste van vele acties. In mei 2017 hebben de bewoners voor het eerst ingesproken bij het DB in Noord.

Het was voor portefeuillehouder Saskia Groenewoud aanleiding om een bezoek aan de Schepenlaan te brengen. ’In dit gesprek met mevrouw Groenewoud is aangegeven dat een oplossing voor het fietspad het plaatsen van een bord bij het voetpad met daarop de tekst ’Fietsers te gast’ kon zijn en snel gerealiseerd kon worden. Zelfs dat is nooit gebeurd.’ De communicatiewoordvoerder van stadsdeel Noord laat in een reactie weten: ’In de gesprekken destijds met bewoners zijn diverse oplossingen aan de orde geweest. Uiteindelijk is er gefocust op korte-termijn-oplossingen en zijn alle grotere voorstellen voorgelegd aan de gehele buurt. Aan de uitvoering hiervan wordt hard gewerkt.’

De bewoners hebben alleen niet het idee betrokken te zijn of te worden. ’We hebben al diverse ideeën en plannen aangedragen, maar er gebeurt eigenlijk niks. Omdat het allemaal zo ontzettend lang duurt, hebben we als bewoners een klacht ingediend bij de klachtencoördinator van stadsdeel Noord en de gemeentelijke ombudsman’, zegt buurman Bart Poot. ’Daarop kwam alleen een reactie dat het stadsdeel met een zeer zorgvuldig traject bezig is’.

De woordvoerder van stadsdeel Noord zegt in een reactie: ‘Stadsdeel en portefeuillehouder hebben juist intensief contact gehad met de bewoners van de Schepenlaan. Er zijn wel degelijk zaken aangepakt, maar nog niet allemaal tot tevredenheid van de bewoners. De problematiek betreft een ventweg en een doorgaande weg. Op de ventweg zijn de drempels opgehoogd om de snelheid van auto’s te verminderen. Daarnaast zijn er paaltjes geplaatst om de doorgaande route te doorbreken. Dit hangt samen met een route voor bouwverkeer in het gebied achter de Schepenlaan, dus de paaltjes zijn vooralsnog niet definitief. We kijken nu naar meer permanente oplossingen voor de ventweg; tot die tijd blijven de paaltjes staan.’

Ook de Centrale Stad hult zich in stilzwijgen zo vinden de bewoners van de Schepenlaan. ‘We hebben een verzoek ingediend bij de Centrale Stad om budget vrij te maken voor verkeersmaatregelen. Daarop is raadslid Zeeger Ernsting (GroenLinks) naar Noord gekomen. We hebben onze zorgen geuit, maar ook daar is niks uitgekomen. Toen zijn we zelf naar de stad gegaan om in te spreken..’

Uiteindelijk komt in april van dit jaar een reactie van de wethouder op een raadsadres aan de Centrale Stad. Tiska: ‘Het is een oppervlakkige brief waarin staat dat gebiedsmakelaar Anita Jansen contact met ons op gaat nemen. Tot op heden hebben we niets van haar gehoord.’

Stadsdeel Noord laat in een laatste reactie weten niet stil te zitten. ‘De aanpak van de bushaltes en de locaties nabij de rotonde is nu in voorbereiding en kan dit jaar worden uitgevoerd.’

Ondanks meerdere verzoeken om een reactie was raadslid Zeeger Ernsting niet bereikbaar voor commentaar.

Maureen Weijzig