Ruim 140 plannen voor buurtbudget Slotermeer Noordoost

Ruim 140 plannen voor buurtbudget Slotermeer Noordoost
Maar liefst 173 likes kreeg het plan van onder meer Jeannette Koning om van Plein ’40-’45 in 2020 het schoonste plein van Nederland te maken. Hier het plein na afloop van de markt op zaterdag. Foto’s: Annette Bleeker
NIEUW-WEST De pilot buurtbudget Slotermeer Noordoost, waarbij bewoners zelf bepalen waar zij 500.000 euro aan besteden, heeft wat losgemaakt bij de bewoners.

NIEUW-WEST De pilot buurtbudget Slotermeer Noordoost, waarbij bewoners zelf bepalen waar zij 500.000 euro aan besteden, heeft wat losgemaakt bij de bewoners.

De pilot buurtbudgetten in Slotermeer Noordoost is onderdeel van de ambitie om Amsterdammers meer zeggenschap en eigenaarschap te geven. Alle inwoners mochten plannen indienen en inwoners vanaf 12 jaar en ouder uit de wijk mogen stemmen op de plannen.

De afgelopen vier weken zijn er ruim 140 diverse plannen ingediend. Bewoners konden hun idee indienen binnen drie thema’s: samen dingen doen, cultuur en kansen creëren en veilige, groene en prettige buurt.

’Fantastisch dat zo veel mensen een plan hebben ingediend om de buurt te verbeteren’, zegt een blij verraste stadsdeelvoorzitter Emre Ünver. ’De laagdrempeligheid van dit project door de mogelijkheid om de plannen via whatsapp in te dienen en de communicatie verschillende talen, heeft bijgedragen aan het feit dat er veel plannen zijn ingediend.’

Een plan moet minimaal 30 likes hebben om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets die de gemeente uitvoert. De haalbaarheidstoetsen worden tot en met 15 augustus uitgevoerd.

De belangrijkste regels zijn: het plan is voor Slotermeer Noordoost, het plan dient bij te dragen aan een van de drie eerdergenoemde thema’s, het plan mag niet meer dan 500.000 euro kosten en het plan dient binnen twee jaar uitgevoerd te kunnen worden.

In september kiest de stadsdeelcommissie de 40 beste plannen uit. Vervolgens kan er van 7 oktober tot 4 november gestemd worden over de verdeling van het budget over de plannen. Tot slot worden de winnende plannen op 6 november bekend gemaakt.

Dit is de eerste pilot in stadsdeel Nieuw-West. De komende jaren volgen er meer wijken. Inwoners kunnen ideeën voor grote of kleine projecten altijd kenbaar maken bij de gebiedsmakelaar van de buurt of bij de stadsdeelcommissie.

Daarnaast kunnen bewoners voor wijkgerichte activiteiten in Nieuw-West een bewonersinitiatief indienen bij EigenWijks. Voor deze pilot is er nu geld beschikbaar waarbij bewoners in Slotermeer Noordoost een deel van de gemeentebegroting naar eigen inzicht kunnen uitgeven.

‘Effecten wegvloeien’

‘Een prima initiatief want wat is er mooier dan wanneer bewoners kunnen bepalen hoe de leefbaarheid in hun wijk versterkt kan worden’, meent oud-politicus André Bos in een reactie. ‘Het idee is overigens niet geheel nieuw. Een aantal jaren geleden werd via het programma ‘Koers Nieuw West’ meer dan 37 miljoen euro verdeeld in de Westelijke Tuinsteden en al in de jaren negentig van de vorige eeuw kende Osdorp een programma waarbij in vier deelgebieden per gebied 100.000 gulden door bewoners aan plannen mocht worden besteed. Het resultaat was toen dat er veel mooie bloembakken in het stadsdeel zijn geplaatst. Een paar jaar geleden kreeg Osdorp in het kader van de komst van een nieuw zorgstelsel 100.00 euro toebedeeld voor bewonersinitiatieven. En ook op dit moment wordt via ‘Fonds Nieuw West’ geld aan initiatieven toegekend.’

‘Allemaal niets op tegen’, gaat Bos verder in zijn betoog. ‘En bijvoorbeeld via het programma ‘Koers Nieuw West’ zijn interessante initiatieven van de grond gekomen die ook thans nog voortgang hebben. Maar aan de andere kant leert de ervaring dat ook veel van die gelden ‘verdwijnt’ in tientallen kleine projectjes en initiatieven waar de indieners zonder twijfel veel plezier aan beleven en die ook best hun nut zullen hebben maar waar uiteindelijk vaak weinig van overblijft omdat de plannen niet beklijven, de effecten wegvloeien, er niet altijd sprake is van een meer duurzaam karakter.’

Het Osdorpplein met de beeldengroep ‘De Lammetjes’.

Bos pleit voor de indiening en toekenning van geld aan in ieder geval een paar omvangrijke plannen. ‘Met een duurzaam karakter waar de hele wijk decennialang iets aan heeft. Een voorbeeld. Op het Osdorpplein staat al meer dan vijftig jaar de beeldengroep ‘De Lammetjes’ van de kunstenaar Gerrit Bolhuis. Wie kent ze niet. Duizenden Osdorpse kinderen hebben in de loop der jaren met veel plezier in de drie kinderbadjes die ernaast liggen gespeeld. Een ander voorbeeld is de waterspeelplaats bij Artis waar kinderen door heen kunnen lopen en kleine fonteintjes beginnen te spuiten. Maak iets in die geest op Plein ’40 – ’45.  Past in de ‘upgrading’ van het plein en komt tegemoet aan de drie thema’s: samen dingen doen, cultuur en een prettige buurt. Het kost waarschijnlijk een paar ton maar dan heb je in ieder geval iets waar heel veel Slotermeerders tot in lengte van dagen plezier aan kunnen beleven.’

Voorbeelden

Bos heeft zijn idee niet ingediend op de site van het stadsdeel. Hier enkele voorbeelden van plannen die wel zijn ingediend. Het plan Leer Nederlands met dans en muziek van Jeannette Scheuler leverde 39 likes op. Vrouwenlunchroom-Lounge van Mariam Znabti kreeg 63 likes; 42 likes voor Vaste minigolfbaan bij het Tuinstadhuis van Imane Valk; 41 likes voor Tuinen in Slotermeer weer groen maken en schuttingen vervangen door heggen van Maarten Vos; 37 likes voor Bewoners helpen met financiele problemen van Narana Esajas en 173 likes om van Plein ’40-’45 in 2020 het schoonste plein van Nederland te maken door middel van ’toffe evenementen’ van onder meer Jeannette Koning, Jorine van Hooijdonk, Nico Schoen en Kamal Bergman.

Op www.buurtbudgetsno.amsterdam.nl/plannen staan de plannen en meer informatie.