Primeur met mobiele stadskantoren in Nieuw-West

Primeur met mobiele stadskantoren in Nieuw-West
Jeroen Bouman, gemeenteambtenaar gaat in gesprek met voorbijgangers. Op de stoelen: wijkagente Lotte Wagemaker, Ahmed Afkerin van Huis van de Wijk en een inwoner van Geuzeveld, Henri Pietersma. - Foto: Annette Bleeker
NIEUW-WEST – Geuzenveld Lamertuszijlplein op zomaar een donderdagmiddag. Het oogt als een rijdende patatkraam maar zonder patat en met het logo van de gemeente. Geuzenveld beleeft de primeur voor de gemeente: een mobiel stadskantoor.

NIEUW-WEST – Geuzenveld Lamertuszijlplein op zomaar een donderdagmiddag. Het oogt als een rijdende patatkraam maar zonder patat en met het logo van de gemeente. Geuzenveld beleeft de primeur voor de gemeente: een mobiel stadskantoor.

’Kopje koffie’, vraagt gemeenteambtenaar Marjet Gerlings aan de mensen die een kijkje komen nemen bij de bus. ’Iedereen kan hier terecht met vragen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, zwerfvuil en alle andere vragen,’ zegt Gerlings.

Met 2 mobiele stadskantoren gaat het stadsdeel daarom letterlijk Osdorp-midden en Geuzenveld in om te horen wat er leeft onder de bewoners.

Ambtenaar Jeroen Bouman legt uit: ’De opzet is dat wij met de mensen in gesprek gaan hoe zij de wijk Geuzenveld beleven. Wat heeft de wijk nodig, welke rol kan de gemeente daarin spelen en wat kunnen bewoners daar zelf aan doen. We weten dat de meldingsbereidheid laag is, maar zien tegelijkertijd dat er veel overlast klachten zijn. We willen weten waarom dat zo is. Ook merken we dat bewoners de weg naar het stadsdeelkantoor niet weten te vinden. Door de laagdrempeligheid van het mobiele stadsdeelkantoor zijn mensen eerder geneigd om te praten over wat hen bezighoudt.’

Boeien

Een vader met kindje loopt aarzelend langs de bus. Het kindje wijst naar de boeien van wijkagent Lotte Wagemaker. Die zijn reuze interessant. Wagemaker haalt ze tevoorschijn. Het kind straalt, wil later ook bij de politie. Niet alleen de gemeente maar ook de organisaties zoals Huis van de Wijk, politie, jongerenwerk, het sociaal loket, doen mee aan het mobiele stadskantoor.

Osman (20) komt aan rijden over het plein en zet snel zijn scooter uit als hij de agente ziet. Hij kijkt verbaasd naar de bus. ’Een mobiel stadsdeelkantoor. Komen ze ook aan huis’ vraag hij met een grijns.

In de toekomst worden de mobiele stadsdeelkantoren binnen de wijken op meerdere manieren ingezet, bijvoorbeeld bij zaken als leefbaarheid, schoonmaakacties, sportevenementen en inbraakpreventie.

’We weten dat er heel veel potjes voor minima’s zijn die nooit aangesproken worden. Wij zorgen dat we straks alle info in de bus hebben en dan gaan we de wijk in om de mensen daarover voorlichting te geven’, zegt Bouman. ’Op die manier hopen we vertrouwen te kweken. Wellicht dat mensen ons dan sneller bellen als ze wat zien of als de leefbaarheid van de wijk in het gedrang komt.’

Gerlings vult aan: ’We fungeren met het mobiele stadskantoor als voorpost van de lokale overheid. We hopen dat de mensen zich zo meer verbonden voelen met de gemeente.’