Participatie in de Indische Buurt

OOST - De Indische Buurt communities en het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken organiseren zaterdag 31 maart een regionale bewonersdag 'Burgerparticipatie in de Indische Buurt'.

OOST – De Indische Buurt communities en het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken organiseren zaterdag 31 maart een regionale bewonersdag ‘Burgerparticipatie in de Indische Buurt’.

Het geheim van de Indische Buurt is dat de laatste jaren sociale netwerken van actieve burgers, gedreven sociale professionals, maatschappelijk betrokken ondernemers en kantelende ambtenaren letterlijk ruimte veroveren voor de civil society.

Tot op heden zorgde dat voor een bloei aan burgerinitiatieven waarvan een aantal in de wijk bezocht worden. Maar ook over de toekomst wordt al nagedacht. Budget monitoring van de wijkbegroting is gestart begin januari vanuit de bewoners en binnenkort mogen bewoners ook meedingen naar aanbestedingen in het publieke domein.

Indische Buurtbewoners organiseren zich onder andere binnen communities. Dit zijn netwerken van burgers die niet sturen maar faciliteren. Daarnaast signaleren ze vragen en stimuleren ze het onderlinge contact tussen krachtig- en kwetsbare bewoners. Al deze nieuwe ontwikkelingen wrijven en schuren ook wel eens. Maar de wil om erbij te horen is er, evenals een grote nieuwsgierigheid.

De bijeenkomst vindt plaats in en vanuit buurtcentrum De Meevaart, Balistraat 48a. Deelname is gratis. Aanmelden is vereist via [email protected]