Parkeermaatregelen dinsdag op agenda stadsdeelcommissie Nieuw-West

Parkeermaatregelen dinsdag op agenda stadsdeelcommissie Nieuw-West

NIEUW-WEST De stadsdeelcommissie van Nieuw-West bespreekt dinsdag 11 juni vanaf 19.30 uur onder andere de Nota Parkeermaatregelen.

NIEUW-WEST De stadsdeelcommissie van Nieuw-West bespreekt dinsdag 11 juni vanaf 19.30 uur onder andere de Nota Parkeermaatregelen.

Een van de voorgestelde maatregelen is het invoeren van betaald parkeren in delen van Nieuw-West. Zoals bij elke vergadering van de stadsdeelcommissie is er de mogelijkheid om de vergadering bij te wonen. De verwachting is dat het deze vergadering erg druk zal zijn. Vooralsnog is de vergadering in het stadsdeelkantoor aan Plein ’40-’45.

Het stadsdeel stelt die avond extra ruimte beschikbaar voor aanwezig publiek maar vanwege brandveiligheid geldt een maximum aan het aantal mensen dat naar binnen kan. Om teleurstellingen bij de deur tegen te gaan, raadt het stadsdeel aan onderstaande alternatief in overweging te nemen.

Volg de vergadering online

Via: nieuw-west.notubiz.nl/live is het mogelijk om de vergadering vanaf thuis live te volgen vanaf internet.

Woord voeren

Het is ook mogelijk om tijdens de vergadering het woord te voeren, dan moet u zich hiervoor van tevoren aanmelden. Dit kan tot vrijdag 7 juni 12.00 uur via [email protected]

Het stadsdeel wijst er op dat de wettelijke inspraakperiode voor de parkeermaatregelen pas op een later moment is.

‘De stadsdeelcommissie is namelijk niet het orgaan dat het besluit neemt over de voorgestelde maatregelen. Na bespreking in de stadsdeelcommissie gaat de nota als advies naar het college van B en W. Als het college instemt met de plannen start de wettelijke inspraakperiode. U kunt dan op het voorstel reageren en eventueel bezwaren indienen (zogenaamde zienswijzen). Indien nodig en/of mogelijk, past het college de plannen dan nog aan. De gemeenteraad besluit dan uiteindelijk of de plannen en nieuwe maatregelen doorgaan.’

Meer informatie over het parkeerbeleid en de besluitvorming staat op amsterdam.nl/nieuw-west of neem contact op met het gemeentelijke informatienummer 14020, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 18.00u uur.

Op amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten staat meer informatie over hoe men invloed kan uitoefenen op het uiteindelijke besluit van de gemeenteraad (inspraak).