Ongedocumenteerden zijn welkom in Noord

Ongedocumenteerden zijn welkom in Noord
Een aantal ondernemers zal moeten wijken voor de komst van de groep ongedocumenteerden in het A-Lab gebouw. Foto: Johan Koopmans
NOORD – College en gemeenteraad in de Stopera kunnen blij zijn met de loyaliteit van Stadsdeelcommissie Noord. Deze heeft vorige week uiteindelijk in meerderheid positief geadviseerd over het aanwijzen van twee locaties voor de tijdelijke opvang en huisvesting van ongedocumenteerden.

NOORD – College en gemeenteraad in de Stopera kunnen blij zijn met de loyaliteit van Stadsdeelcommissie Noord. Deze heeft vorige week uiteindelijk in meerderheid positief geadviseerd over het aanwijzen van twee locaties voor de tijdelijke opvang en huisvesting van ongedocumenteerden.

Er zijn van die momenten dat de stadsdeelcommissie rotsvast overtuigd is van eigen kunnen. Voor elk probleem bestaat wel een oplossing, het liefst zo praktisch en snel mogelijk. Dat bleek wel tijdens de vergadering over de opvanglocaties voor ongedocumenteerden in respectievelijk de Beemsterstraat en het A-Lab-gebouw op Overhoeks, vorige week. Angst bij omwonenden en ouderen in De Kimme? Een begeleidingscommissie doet haar zegenrijke werk in de directe omgeving en neemt alle angstgevoelens weg, zodat ouderen hun hondje kunnen blijven uitlaten.

Behoud van bedrijfs- en kantoorruimte in het A-Lab? Bouw eventjes een vijfde verdieping bovenop het gebouw zodat de ongedocumenteerden goed en zonder overlast voor de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen. Preventie van overlast? Gooi er nog wat cameratoezicht tegenaan. Hoe krijg je bij toch nog gebleken ernstige problemen de locaties weer van de kaart af? Ga al na een half jaar streng evalueren.

Garanderen

Voor DB-portefeuillehouder Esther Lagendijk was het zonneklaar: Noord moet gastvrij zijn voor migranten en uit eerdere opvangprojecten bleek dat er nooit sprake is geweest van overlast. Ze had een slagje om de arm, dat wél: ’Angst erken ik, maar ik schat in dat de overlast er niet zal zijn – hoewel, ik kan niets garanderen.’ En de politieke druk vanuit de Amsterdamse partijgenoten en B&W in de voorafgaande weken was niet gering: stadsdelen, werk mee aan een oplossing! Dan wil je niet als spelbedervend stadsdeel door het leven gaan.

Uiteindelijk kwam de zware verantwoordelijkheid op de Noordse volksvertegenwoordigers neer: tegen de eisen van buurtbewoners en bedrijven ingaan door een positief advies te geven over de huisvesting van twee maal zestig ongedocumenteerden.

Hoewel: zóveel vertrouwen was er bij de commissieleden, ondanks het positieve advies, nu ook weer niet in de nabije toekomst. Neem de verbetering van de straatverlichting en andere veiligheidsmaatregelen die in het advies werden voorgesteld. ’Al tijden wordt er niets gedaan aan de verlichting van het Baanakkerspark’, stelde VVD-commissielid en buurtbewoner Peter Willing scherp vast. Hij was, samen met Dennis Overweg van de Partij van de Ouderen, de enige die uiteindelijk tegen het positieve advies van de Stadsdeelcommissie en het DB-voorstel stemde. Dennis Overweg: ’Dat het elders goed gegaan is betekent nog niet dat er bij De Kimme geen problemen zullen zijn.’

Ondernemers

Heel wrang was de vaststelling dat een hele reeks ondernemers, onderhuurders van A-Lab op de tweede verdieping van het voormalig Grootlab van Shell op Overhoeks, het veld moest ruimen. De goed gedocumenteerde inspraakreacties van diverse ondernemers, onder andere van A-Lab en het nabij gevestigde CLINK-hotel, vermochten de harten van de commissieleden niet te vermurwen. Elke inspreker benadrukte het grote maatschappelijke waarde van A-Lab voor nieuwe werkgelegenheid en netwerkvorming met andere ondernemers.

Ten minste tien ondernemers met meer dan dertig medewerkers zouden aanzienlijke financiële schade ondervinden van een gedwongen verhuizing – waarnaartoe, dat wist niemand te vertellen. De actuele onderhandelingen met de gemeente maakten ook niet vrolijk: de kans bestaat door alle gedoe dat er per 1 juli geen nieuw huurcontract met de gemeente is en het hele initiatief van het A-Lab verloren gaat, zo schetste A-Lab-directeur Lucas Hendricks somber: ’We hebben harde garanties nodig als de vluchtelingen komen.’

De inspraak van de ondernemers leidde nog tot min of meer aanscherping van het advies, hoewel dat voor hen voelde als doekje voor het bloeden: de eis voor extra inzet van B&W voor behoud van de werkplek voor de ondernemers, in gesprek blijven met de buurt, vergoeding van verhuis- en herinvesteringskosten voor ondernemers en meehelpen vervangende bedrijfsruimte te vinden elders in Noord of in Amsterdam. En dan nog die vijfde verdieping bovenop het gebouw. Wie dat zou moeten betalen, wist niemand.

Tom Tossijn