OBS Wereldwijs heeft predicaat Excellent

OBS Wereldwijs heeft predicaat Excellent
De leerlingen van excellente basisschool De Wegwijs zijn superblij met het behaalde resultaat en de taart natuurlijk die als traktatie werd gegeven. Foto: pr
ZUIDOOST Basisschool Samenspel en Praktijkcollege De Dreef werden in 2017 al een Exellente School. Nu, twee jaar later, krijgt openbare basisschool Wereldwijs het predicaat opgelegd. Dat gebeurt niet zomaar, daar moet een school heel wat voor doen.

ZUIDOOST Basisschool Samenspel en Praktijkcollege De Dreef werden in 2017 al een Exellente School. Nu, twee jaar later, krijgt openbare basisschool Wereldwijs het predicaat opgelegd. Dat gebeurt niet zomaar, daar moet een school heel wat voor doen.

Het onderwijs in Zuidoost vecht al jaren tegen het slechte imago van zwakke scholen. Nu met deze drie predicaten op zak en over het algemeen een stijgend niveau op de citoscore, gaat het dus best goed met het onderwijs.

Kantelpunt

Directeur van Wereldwijs, Paula Hoonhout, kan er over meepraten. Toen zij 8 jaar geleden aantrad als directeur van Wereldwijs, was er binnen de school een kantelpunt. ‘Wereldwijs was bijna een zwakke school geworden. Dat vond ik juist leuk, dan heb ik wat te doen. Ik ben lekker gaan bouwen en het team was erg gemotiveerd. Er was werk aan de winkel. We hebben het stapje voor stapje gedaan. In 2010 kregen we al ons basisarrangement terug. In 2016 kregen we een mooi inspectierapport. Onze school is verbeterd en we hebben ons zelf verbeterd. In de laatste 4 jaar hebben we een heel vast team gekregen en ik was er een aantal jaren, dus alles is in een stroomversnelling gegaan’, vertelt Hoonhout trots.

Uitblinken

Sinds 2012 kan een school Excellent worden. Het zijn scholen met bijzondere kwaliteiten en die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. ‘Dat betekent eigenlijk dat je goed bent op de volle breedte en excellent op je profiel. Dat is best een zwaar traject. Er zijn weinig basisscholen die daarvoor in aanmerking komen. Dit jaar zijn het er 22 en 1 in Amsterdam en dat zijn wij’, zegt Hoonhout trots. Het predicaat wordt voor 3 jaar gegeven, het wordt namelijk ook beoordeeld op basis van lange termijndoelen, de kwaliteit bestendigen en de plannen.

Verschillen

Hoonhout vindt het onderwijs in Zuidoost leuk om in te werken. ‘Het is een geweldige wijk met een leuke samenstelling van mensen, het is hier gezellig er is veel cultuur te delen, er zijn verschrikkelijk veel verschillen en dat vind ik juist leuk.’ Ze stoort zich eraan wanneer er denigrerend over docenten in Zuidoost wordt gesproken. ‘Ik verzeker je dat leerkrachten die in een dorp voor de klas staan, dat in Zuidoost niet kunnen. Je hebt hier een sterk kaliber personeel nodig. Er is hier een rijke culturele bagage. Daardoor moet je goed kunnen differentiëren en goed onderwijs kunnen geven. Er wordt nogal wat van je gevraagd. Kinderen komen hier uit een achterstandspositie. We hebben een ideële opdracht en dat is goed onderwijs geven aan deze kinderen en dan is het heel fijn als een onafhankelijk orgaan als de onderwijsinspectie goed onderzoek doet en wij aan de norm voldoen.’

Groeien

‘Wij willen ook af van die van die landelijke lat’, vervolgt ze. ‘Je kunt niet eisen dat onze kinderen daarachteraan lopen. Wij kijken naar de groei en als we meer groeien met een kind boven de landelijke norm, dan vind ik het goed. We proberen het maximale eruit te halen, op een leuke en goede manier. Ik kan er ook niks aan doen wanneer een kind uit Ghana komt. Het is oneerlijk om van ons te verwachten dat we met onze leerlingen die lat gaan halen. Het is veel relevanter wanneer kinderen optimaal ontwikkelen en groeien in hun vaardigheid’, aldus de blije directeur.

Uiteraard hebben de leerkrachten en leerlingen het uitgebreid gevierd dat ze excellent zijn geworden. ‘De school is versierd en we hebben ongezond taart gegeten. De Excellente vlag hangt voor de school en we zijn allemaal heel trots’, besluit ze.

Op www.obs-wereldwijs.nl staat meer informatie.