Nieuwe en bekende partijen in Zuid

Nieuwe en bekende partijen in Zuid
ZUID – Amsterdammers mogen 21 maart naar de stembus. Niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook, voor het eerst, voor de stadsdeelcommissies. In Zuid zijn er inclusief blanco’s voor de drie gebieden totaal negen nieuwe partijen. Hieronder een overzicht (op willekeurige volgorde) per stadsdeel.

ZUID – Amsterdammers mogen 21 maart naar de stembus. Niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook, voor het eerst, voor de stadsdeelcommissies. In Zuid zijn er inclusief blanco’s voor de drie gebieden totaal negen nieuwe partijen. Hieronder een overzicht (op willekeurige volgorde) per stadsdeel.

In stadsdeel Zuid, Oud -Zuid:

-VVD

-Democraten 66 (D66)

-Comité Oud Zuid

-Groen & blauw behoud in Zuid

-Partij van de Arbeid

-GroenLinks

-CDA

In stadsdeel Zuid, Buitenveldert/Zuidas:

-CDA

-VVD

-Partij van de Arbeid

-GroenLinks

-Alle Mensen Één Nederland (SAMEN)

-Democraten 66 (D66)

-Een partij zonder naam (blanco)

In stadsdeel Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt:

-Partij van de Arbeid

-Amsterdam BIJ1

-Vooruit met De Pijp/Rivierenbuurt

-Alle Mensen Één Nederland (SAMEN)

-Partij van de Ouderen (P.v.d.O.)

-Lijst Berlage

-50PLUS

-CDA

-VVD

-GroenLinks

-G250-WONEN

-Zuid Samen Vooruit

-Democraten 66 (D66)

-Nog twee partijen zonder naam: blanco (blanco: deze mensen waren te laat voor het registreren van een naam. Er komt alleen het lijstnummer op het stembiljet te staan met daaronder de kandidaten, red.).

Nieuw bestuurlijk stelsel

Amsterdammers brengen voor het eerst hun stem uit in het nieuw bestuurlijk stelsel. De grootste verandering is dat bewoners zich verkiesbaar konden stellen in hun woongebied, zonder dat zij lid hoeven te zijn van een politieke partij.

De leden van het dagelijks bestuur in de stadsdelen worden aangesteld door het college van burgemeester en wethouders. Zij worden niet meer gekozen door bewoners.

Vanaf 21 maart heeft elk stadsdeel een gekozen stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissie bestaat uit minimaal vier en maximaal zes bewoners uit de gebieden van een stadsdeel.

Advies

De stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over de toekomst van het stadsdeel, de inrichting van het stadsdeel en de uitvoering van werkzaamheden. Dit doen zij namens hun buurtgenoten. Het advies kan zowel gevraagd als ongevraagd zijn.

Zwaarwegend

Het advies van een stadsdeelcommissie is zwaarwegend. Dat betekent dat als het dagelijks bestuur het advies niet volgt, zij het goed uit moet kunnen leggen. De stadsdeelcommissie vergadert twee keer per maand met het dagelijks bestuur. De leden van de stadsdeelcommissie krijgen een vergoeding van 700 euro per maand en ondersteuning vanuit het stadsdeel bij hun werk.