Nieuwbouw uitgelicht: Vleermuis vertraagt sloop

Nieuwbouw uitgelicht: Vleermuis vertraagt sloop
Foto: Annette Bleeker
NIEUW-WEST Nieuw-West is steeds meer in trek bij vooral starters. Dat is mede te danken aan de vele nieuwbouwprojecten. In deze rubriek worden enkele projecten uitgelicht.

NIEUW-WEST Nieuw-West is steeds meer in trek bij vooral starters. Dat is mede te danken aan de vele nieuwbouwprojecten. In deze rubriek worden enkele projecten uitgelicht.

Basisschool Veerkracht aan de Van Moerkerkenstraat kijkt uit naar het nieuwe schoolgebouw dat verrijst aan het Lou Jansenplein. Bouwvakkers leggen de laatste hand aan het nieuwe onderkomen van de school.

Basisschool Veerkracht bestaat bijna 60 jaar. Eerder droeg de school de naam: Dr. van ’t Veerschool. Omdat het schoolgebouw erg oud was is in 2012 besloten tot nieuwbouw.

’De bedoeling was dat dit in twee jaar gerealiseerd zou zijn. Door onvoorziene omstandigheden heeft dit in totaal vier jaar geduurd. Een beschermde soort vleermuis had zijn nest in het gebouw gemaakt. Daardoor mocht het gebouw niet worden afgebroken totdat de jongen waren uitgevlogen. Medio oktober hopen we echt te verhuizen naar de nieuwe school,’ aldus Atie van der Vlist, directeur van Veerkracht.

Veerkracht is geen christelijke gereformeerde school maar heeft wel lang de naam ’gereformeerd’ gedragen. Echter, het is al lang geen school meer voor louter ’ de gereformeerd gezindte’ . De school biedt christelijk onderwijs aan alle leerlingen waarvan de ouders de christelijke identiteit onderschrijven. Veerkracht heeft daardoor een grote diversiteit aan leerlingen wat betreft culturele achtergrond.

De school telt ruim 200 leerlingen waarvan de meesten uit Nieuw West komen. Op de website van Veerkracht staat meer informatie over de school.