Waar mogen honden loslopen in Nieuw-West

Waar mogen honden loslopen in Nieuw-West

(Foto: ANP)

Inwoners van Nieuw-West kunnen tot en met 17 december reageren op het voorstel over gebieden waar honden los mogen lopen.

Inwoners van Nieuw-West kunnen tot en met 17 december reageren op het voorstel over gebieden waar honden los mogen lopen.

Het voorstel gaat ook over gebieden waar een verbod komt op loslopende honden. Stadsdeel Nieuw-West streeft naar een voorstel waarin zowel de hondenbezitters als de niet-hondenbezitters zich kunnen vinden.

Er zijn in de loop van dit jaar twee bijeenkomsten geweest waar hondenbezitters, deskundigen , belangenverenigingen en niet-hondenbezitters overleg hadden over de meest geschikte locaties.

Suggesties vanuit beide bijeenkomsten zijn meegenomen in het huidige voorstel.

Spreiding

Het Stadsdeel vindt spreiding van de uitrengebieden belangrijk. ‘Het aantal uitrengebieden dient in balans te zijn met de beschikbare ruimte en de inrichting van de gebieden dient divers te zijn. Ook  dienen de gebieden groot genoeg te zijn om honden lange stukken los te laten lopen, afgebakend door een natuurlijke begrenzing.’

Inspraak

Bewoners en andere geïnteresseerden tot en met 17 december schriftelijk een zienswijze indienen.

Dit kan digitaal door een email te sturen met als onderwerp ‘Zienswijze hondenbeleid’ naar projectleider Joris Zevenbergen, [email protected]

Zienswijzen kunnen ook per post verstuurd worden naar:

Stadsdeel Nieuw-West, t.a.v. Joris Zevenbergen, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

Het voorstel is te vinden op de website van stadsdeel Nieuw-West en ligt daarnaast ter inzage bij het Stadsloket van Nieuw-West aan het Osdorpplein 1000. Het Stadsloket is geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

Nadat het stadsdeel een definitief besluit heeft genomen over het voorstel worden er bij de uitren- en verbodsgebieden borden geplaatst. Naar verwachting is dit begin 2019 zijn.

 Op www.amsterdam.nl/nieuw-west-gebied/nieuws-stadsdeel/algemeen/voorstel-nieuw/ is een verdere toelichting en zijn de overzichtskaarten te vinden.