‘Meedoen is winnen’

‘Meedoen is winnen’
Jeroen van Berkel.
Wekelijks vertelt één van de drie stadsdeelbestuurders van West wat hem of haar deze week is opgevallen. Jeroen van Berkel vertelt dit keer over West Begroot.

Wekelijks vertelt één van de drie stadsdeelbestuurders van West wat hem of haar deze week is opgevallen. Jeroen van Berkel vertelt dit keer over West Begroot.

Cynisch doen over burgerparticipatie, voor veel columnisten die over politiek schrijven lijkt dat een soort hobby. Vaak gaat het dan over eindeloos lange inspraaktrajecten, burgers die zich enorm inspannen om iets gedaan te krijgen en een gemeente die uiteindelijk gewoon doet wat ze van plan was.

Laat ik dan voor de verandering eens een optimistische column schrijven over participatie: niet alleen omdat ik er als bestuurder in geloof, maar ook omdat het werkt, zolang je de burger ook écht laat meedoen en meebepalen.

Neem West Begroot: voor het eerst in Amsterdam kunnen bewoners zelf beslissen over een deel van de begroting door een eigen plan in te dienen. Dat plan krijgt geld mits het populair genoeg is onder de bewoners van West én onder de voorwaarde dat het uitvoerbaar is. Een leuk idee, maar vindt de burger dat ook?

We hoopten dat we een stuk of 50 plannen zouden krijgen. Tot mijn niet geringe verbazing werden dat er 216! Wat mij het meest verheugt is dat er zoveel creativiteit en enthousiasme is bij mensen en dat ze in actie komen als ze daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Het gaat bij West Begroot om een serieus bedrag van 3 ton. Daar kunnen we veel mooie plannen mee realiseren. Over twee weken weten we wat we allemaal mogen doen voor de bewoners van stadsdeel West en dat voelt goed. Nu is het nog zaak dat veel mensen gaan stemmen met de unieke code die ze in de bus hebben gekregen.

Na een kleine week stond de teller op 10.000. Een mooie start, maar als portefeuillehouder participatie streeft ik naar een hoger cijfer.

Dus bewoners van West, laten we West Begroot met elkaar glorieus over de finish helpen! Stemmen via www.westbegroot.amsterdam.nl kan tot en met 13 februari.