Leefomgeving en woningen verbeterd

Leefomgeving en woningen verbeterd
Wethouder Laurens Ivens en lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Ronald Mauer met de plannen voor Nieuw-West. - Foto:

NIEUW-WEST -De komende jaren wordt er in woningen in 32 buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West fors geïnvesteerd. De gemeente Amsterdam trekt hier ruim 40 miljoen euro voor uit.

NIEUW-WEST -De komende jaren wordt er in woningen in 32 buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West fors geïnvesteerd. De gemeente Amsterdam trekt hier ruim 40 miljoen euro voor uit.

Volgens wethouder Laurens Ivens is het belangrijk om niet alleen in nieuwbouw maar ook in bestaande buurten te investeren zodat meer bewoners profiteren van de groei van de stad.

Er dat gaat de gemeente de komende jaren samen met bewoners, woningcorporaties en overige partijen doen. De maatregelen en verbeteringen per buurt zijn maatwerk.

De werkzaamheden in de buurten bestaan onder andere uit: het verbeteren en toevoegen van woningen. Op deze manier komen er niet alleen meer, maar ook betere woningen die aan de huidige normen voldoen op het gebied van duurzaamheid, energiezuinigheid en veiligheid.

Speelplekken

De woon- en leefomgeving wordt verbeterd door het opknappen van de openbare ruimte en infrastructuur. De gebouwde sociale voorzieningen in de buurten krijgen de aandacht net als de sociaaleconomische positie van de buurten en hun bewoners.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden wordt er in 2017 en 2018 al geïnvesteerd in de verbetering van het woon- en leefklimaat in deze buurten en de speelplekken.

Zo wordt in Nieuw-West bijvoorbeeld een verouderde speelplek aan de Paul Scholtestraat aangepakt die nu amper wordt gebruikt. Ook worden complexen in de buurt gerenoveerd en wordt de straat in de Jan de Louterstraat vernieuwd.

De Punt

In 2017 en 2018 wordt 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in kleine projecten voor verbetering van het woon- en leefklimaat in deze buurten, bijvoorbeeld in de aanpak van speelplekken. Voor uitvoering van de grote projecten wordt geld uit inkomsten van gronduitgifte ingezet. Dit zal tot en met 2019 naar verwachting gaan om ongeveer 38 miljoen euro.

Er zijn 32 buurten geselecteerd in Noord (8), Zuidoost (5) en Nieuw-West (19), op basis van de geconstateerde noodzaak, de eerste verkenning van de benodigde investeringen per buurt en de kansen die er in de bestaande buurten zijn door ontwikkelingen in aangrenzende gebieden (Koers 2025). De lijst is gezamenlijk met de stadsdelen en de woningcorporaties opgesteld.

In Nieuw-West gaat het onder meer om: Geuzenveld, Dudokbuurt Zuid, Van Tijenbuurt, Lambertus Zijlplein, Bakemabuurt, Wegener- Sleeswijkbuurt, Slotermeer, Struijkenkade, Wijsgerenbuurt, Jan de Louter West-entree, Anton Struikbuurt, Dobbebuurt Aireystrook, Jacob Geelbuurt, Wildeman- en Blomwijckerbuurt, Reimerswaalbuurt en De Punt.