’Handen af van Vliegenbos’

’Handen af van Vliegenbos’
Er wordt veel gepraat over een fietsroute door het Vliegenbos. Foto: Johan Koopmans
NOORD – De aula van het Clusius College puilde afgelopen week uit van de deelnemers aan de ‘bewonersavond’ over het Vliegenbos. Gastheer was stadsdeel Noord, het doel: praten over de toenemende drukte in het bos. Want Noord krijgt steeds meer inwoners en daardoor ook meer ‘mobiliteitsproblemen’.

NOORD – De aula van het Clusius College puilde afgelopen week uit van de deelnemers aan de ‘bewonersavond’ over het Vliegenbos. Gastheer was stadsdeel Noord, het doel: praten over de toenemende drukte in het bos. Want Noord krijgt steeds meer inwoners en daardoor ook meer ‘mobiliteitsproblemen’.

Dit maakte het publiek wantrouwig: wat voert het bestuur in zijn schild? En waarom heeft de beheerder van de camping slechts een tijdelijke aanstelling? Wordt daar soms gedacht aan woningbouw? Staat misschien ook stiekem een ontsluitingsweg door het bos naar de A-10 op het program?

Bosuilen

Het Vliegenbos is een unieke groene oase in Noord. Noem het geen ‘park’, want dan krijg je met de Noorderlingen te maken. De vooruitziende socialistische wethouder Willem Vliegen liet het bos een eeuw geleden aanleggen voordat de omringende woonwijken voor arbeiders van de scheepswerven verrezen. En nu ligt hier het grootste iepen-essenbos van Europa, mooi duister, en broeden er bosuilen.

Overheersend was in de zaal het verlangen het Vliegenbos zo te laten als het is. ’Niks meer aan doen!’

Stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud bezwoer dat er ‘geen sprake’ is van woningbouw en dat er inzake wegenbouw ‘geen variant door het bos’. Niet iedereen nam dat voor zoete koek aan. ’Salamitactiek!’ werd geroepen. Want waarom een bewonersavond als er geen concrete plannen zijn? Volgens Groenewoud: om ‘met u in gesprek te gaan over de toekomst van het bos.’

En ook zonder ‘bedreigingen’ bleek er genoeg stof om over te praten: wrijving tussen wandelaars en fietsers die door het bos racen om het Oostveer te halen, de recente asfaltering van bospaden die meer fietsers aantrekt, de opmars van hondenuitlaters, het teveel aan licht en geluid van het tennispark, het zwerfvuil. De talrijke aanwezige ambtenaren zouden alles ‘meenemen’ voor een volgende bijeenkomst, nog voor de zomer.

Hoofdpunt blijkt het fietsverkeer. Moet er een fietsroute dwars door het bos van de Nieuwendammerdijk naar de veersteiger aan de Zamenhofstraat zijn, of moeten fietsers juist om het bos heen geleid worden, achterlangs het Brederocollege of aan de andere kant over de Nieuwendammerkade (waar dan wel een beter fietspad moet komen)? En als het Oostveer nou eens vaker ging varen, werd geopperd, dan hoefden die fietsers zich niet meer zo te haasten.

Ook werd een goed woordje gedaan voor een nieuwe oeververbinding over het zijkanaal naar het Rietland, met een fietsvoetbrug of een pontje, zodat (tenzij daar die autoweg komt) het Vliegenbos als het ware groter wordt. Dan is de ‘versterking van de groene ruimte’, die Groenewoud bepleit, al een feit.

John Jansen van Galen