Georganiseerd uitlaten groepen honden aan banden gelegd in Noord

Georganiseerd uitlaten groepen honden aan banden gelegd in Noord
Ook in het Schellingwouderbreekpark zijn veel honden. Foto: Johan Koopmans
NOORD – De gemeente moet het georganiseerd uitlaten van groepen honden in Noord aan banden leggen. Met een meerderheid van stemmen heeft de stadsdeelcommissie een advies uitgebracht over meer en betere regels voor het uitlaten van groepen honden in Noord.

 – De gemeente moet het georganiseerd uitlaten van groepen honden in Noord aan banden leggen. Met een meerderheid van stemmen heeft de stadsdeelcommissie een advies uitgebracht over meer en betere regels voor het uitlaten van groepen honden in Noord.

Peil eens de mening over de leefbaarheid in een willekeurige Noordse buurt en hondenpoep staat bijna altijd bovenaan als steen des aanstoots. Hondeneigenaren en niet-hondenburen staan vaak recht tegenover elkaar en zullen het, zo lijkt het, nooit met elkaar eens worden. Dat bleek ook weer afgelopen week in de vergadering van de stadsdeelcommissie.

Een ongevraagd advies van Canan Uyar (PvdA) lag op tafel, als vervolg op het in september besproken onderzoeksrapport over het uitlaten van honden in Noordse parken. De bezwaren uit dat rapport richten zich vooral op het professioneel uitlaten van groepen honden door commerciële hondenuitlaatbedrijven. Het aantal bedrijven groeide de afgelopen jaren. De eigenaar geeft zijn hond af aan de in busjes rijdende professionele uitlaatservices. Dat schept bedrijvigheid, werkgelegenheid en kwaliteit bij het oppassen. En het professioneel uitlaten draagt ook nog bij aan sociale controle in het park.

Groen en geel

Iedereen tevreden, zou je zeggen. Maar veel buurtbewoners van met name de wijken rond Buiksloterpark en Schellingwouderbreekpark ergeren zich groen en geel aan grote groepen honden die onaangelijnd bezit nemen van het park, ook al mag je daar je hond vrij laten lopen. Sommige mensen zijn ook bang voor de meer grote en ‘woeste’ honden, met name senioren en kinderen. Uitwerpselen blijven in het gras achter. Zo waren er nog meer klachten in een adviesrapport dat al in maart door de gemeente was opgesteld en die vorige maand werden bevestigd door insprekers in de stadsdeelcommissie. De stadsecoloog adviseerde overigens om honden juist wél onaangelijnd in het park rond te laten rennen. Dat is goed voor de honden en niet nadelig voor de natuur. Maar de groei van uitlaatservices zou wel wat minder kunnen.

Commissielid Canan Uyar stelde in haar advies een aantal maatregelen voor om de bewoners tegemoet te komen: vergunningplicht voor commerciële hondenuitlaatbedrijven in Noord (zoals die al bestaat in het Diemerpark en het Amsterdamse Bos), groepsgewijs uitlaten in uitrengebieden op vaste uren zodat bewoners de groepen honden kunnen mijden, streng handhaven van opruimplicht, een duidelijke bebording met daarop de regels en parkeren van de busjes op plekken waar het geen overlast geeft. En meer afvalbakken.

Een inspreekster, een mevrouw die in Noord altijd haar welopgevoede honden uitlaat maar elders in Amsterdam woont, was het met al deze punten oneens. Hondenpoepzakjes kunnen worden aangeboden door de gemeente. Het park is voor iedereen, ook voor hondenbezitters en uitlaatbedrijven. Klachten over intimiderende groepen honden zijn misplaatst.

De inspreekster kon de commissie niet overtuigen. Portefeuillehouder Saskia Groenewoud stelde nog voor om vooral met de hondenuitlaatbedrijven te praten. Daar was op zich weinig op tegen, maar een meerderheid van de commissie stelde zich desondanks achter het zwaarwegende advies. ’We praten hier al anderhalf jaar over. Het wordt nu tijd voor een heldere aanpak’, vond een tevreden initiatiefneemster Canan Uyar.

Tom Tossijn