Genomineerde Bianca Tjon a Koy: ’Wij zijn er voor de slachtoffers’

Genomineerde Bianca Tjon a Koy: ’Wij zijn er voor de slachtoffers’
Bianca Tjon a Koy. Foto: Wouter van der Wolk
Tot en met zaterdag 19 januari kan er via: www.amsterdammervanhetjaar.nl gestemd worden, bijvoorbeeld op Bianca Tjon a Koy van Zuidoost Safety Movements (ZSM).

Tot en met zaterdag 19 januari kan er via: www.amsterdammervanhetjaar.nl gestemd worden, bijvoorbeeld op Bianca Tjon a Koy van Zuidoost Safety Movements (ZSM).

Schaamte en angst voor represailles zijn de twee redenen voor pubers die slachtoffer zijn van afpersing of beroving om geen aangifte te doen bij de politie. Daardoor komen er geen reële cijfers over dit maatschappelijke probleem boven tafel en wordt het probleem onderschat.

Het gevolg is dat de politie er geen prioriteit aan geeft, slachtoffers vaak aan hun lot worden overgelaten en daders vrijuit gaan. Voor Bianca Tjon a Koy een reden om Zuidoost Safety Movements (ZSM) op te zetten, zodat zorginstanties, politie en justitie er niet meer om heen kunnen en het probleem de aandacht krijgt waar slachtoffers op zitten te wachten.

‘Kinderen vertellen het niet op school of aan hun ouders als het hen overkomt. Laat staan dat ze aangifte doen. Je weet er als ouders ook niet veel van, totdat het je zelf overkomt. Er gebeurt heel veel via social media en daardoor heeft justitie er geen grip op. Maar dat het uit de anonimiteit en de taboesfeer moet worden gehaald is duidelijk’, vindt Bianca.

Het gaat vooral om de jeugd in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar weet Bianca inmiddels. Zij heeft zelf als ouder meegemaakt dat haar kind slachtoffer werd van beroving. Samen met andere ouders die een soortgelijke ervaring met hun kind hebben gehad, is ze met ZSM begonnen.

In de korte tijd van het bestaan van de stichting heeft ze al veel bereikt. Ze heeft gesprekken gevoerd met de politie, burgemeesters Van Aartsen en Halsema, met het openbaar ministerie, hulporganisaties en ze zien allemaal het belang om er wat aan doen.

‘Er is nu bij de politie een speciaal team opgezet voor afpersing en beroving met geweld. Ook is het de bedoeling dat we op basisscholen en middelbare scholen voorlichting gaan geven, maar daar zijn we nog niet toe gekomen’, vertelt Bianca die, net als de andere ouders, dit naast haar baan doet. Er is nog veel werk te doen om de veiligheid van jeugd te waarborgen. ‘Ik hoop dan ook dat hier een potje geld voor komt.’