‘Veel geleerd bij workshop Omgaan met dementie’

‘Veel geleerd bij workshop Omgaan met dementie’
Agnes Groot heeft nu beter contact met haar zus. Foto: Constance Sanders
STAD Agnes Groot (70) is mantelzorger van haar oudere zus die Alzheimer heeft. Agnes heeft deelgenomen aan de workshop ‘De kracht van anders communiceren’. Hierin leer je hoe je door een andere manier van communiceren in contact kunt blijven met je naaste die aan dementie lijdt.

STAD Agnes Groot (70) is mantelzorger van haar oudere zus die Alzheimer heeft. Agnes heeft deelgenomen aan de workshop ‘De kracht van anders communiceren’. Hierin leer je hoe je door een andere manier van communiceren in contact kunt blijven met je naaste die aan dementie lijdt.

‘Ik merkte dat de casemanager dementie van mijn zus en ook haar ergotherapeut op een manier met mijn zus spreken waardoor zij zich open stelt’, verklaart Agnes waarom ze besloot aan de workshop deel ging nemen. ‘Niet dwingend maar rustig, informerend waardoor zij de kans krijgt om te zeggen wat ze wil en wat ze niet wil. Ik zag dat dat werkte, dat er daardoor geen woordenstrijd of vervelende situatie ontstaat. Ik wilde ook graag leren om op die manier te communiceren. De casemanager dementie wees mij op de workshop, waarna ik me heb opgegeven.’

Inzicht

‘Je krijgt inzicht in het effect van je eigen handelen; wat betekent mijn manier van handelen voor mijn zus. Hoe kan ik mijn houding of gedrag op de ander afstemmen, bijvoorbeeld door mijn lichaamshouding, mijn stem en de toon die ik aansla’, zegt Agnes over wat ze geleerd heeft bij de workshop.

‘Het goede aan de cursus is dat je niet wordt volgestouwd met theorie maar dat je juist veel oefent hoe je op een andere manier kunt communiceren. Daar leer je echt van. Wat ook fijn was, is dat er twee trainers waren. Dat zorgde voor afwisseling en luchtigheid.’

Zelfstandig

‘Mijn zus is iemand die eigenlijk niet geholpen wil worden. Ze is een alleenstaande, zelfstandig wonende vrouw die altijd haar eigen boontjes dopte en ook nu de regie niet wil verliezen’, gaat Agnes verder. ’Ik wilde helpen, dingen voor haar doen, en begreep niet waarom ze zo boos en afwerend reageerde. Door de workshop begrijp ik het gedrag van mijn zus veel beter.

‘Helpen’ was nou net het verkeerde woord. Ik benader haar nu op een andere manier waardoor ze het gevoel blijft houden dat ze in haar waarde wordt gelaten. Ze werkt nu beter mee. Het is niet altijd gemakkelijk maar het is wel veel relaxter geworden’, zegt Agnes, die vindt dat de communicatie met haar zus verbeterd is.

Magisch

‘Het klikte meteen met de mensen in de groep’, zegt Agnes over de andere deelnemers aan de workshop. ’Dat vond ik echt magisch. Je zit in hetzelfde schuitje. Je hoeft niet uit te leggen hoe schokkend het is om je naaste zo te zien veranderen en hoe lastig je het vindt om daarmee om te gaan. Binnen de veiligheid van onze groep konden we lucht geven aan onze frustraties, al viel er ook veel te lachen.’

De deelnemers spreken nog steeds met elkaar af. ‘We hebben veel steun aan elkaar. Meedoen aan deze fijne workshop heeft me veel goeds gebracht.’

Op 16 oktober 2019 gaat een nieuwe gratis workshop van start in De Boomsspijker.

Op www.markant.org staat meer informatie.