Het Geheugen van West: ‘Plichtsgetrouwe klaar-over’

Het Geheugen van West: ‘Plichtsgetrouwe klaar-over’
Burgemeester Gijs van Hal installeert op 16 november 1959 de 200ste klaaroverbrigade, bestaande uit leerlingen van de Pro Reggeschool. Foto: Hary Pot (Anefo) uit de collectie van het Nationaal Archief.
Het Geheugen van West is een interactieve website voor iedereen met herinneringen aan of banden met Amsterdam-West en Nieuw-West en wordt gevuld met verhalen van en door (ex-)bewoners. In De Echo plaatst regelmatig een herinnering van een bewoner over een bijzonder plekje in (Nieuw) West.

Het Geheugen van West is een interactieve website voor iedereen met herinneringen aan of banden met Amsterdam-West en Nieuw-West en wordt gevuld met verhalen van en door (ex-)bewoners. In De Echo plaatst regelmatig een herinnering van een bewoner over een bijzonder plekje in (Nieuw) West.

Dit keer vertelt Albert de Boer over een herinnering aan 31 december 1964. Marjan Idema zette zijn herinnering op papier en in oktober 2006 verscheen het verhaal op de website van het Geheugen van West.

’Spiegelei’

De leerlingen uit de hoogste klas van de lagere scholen, mochten klaar-over zijn, en hadden de taak om op een zebrapad de schoolkinderen veilig te laten oversteken. De klaar-overs waren te herkennen aan een witte koppelriem met een band die schuin over de schouder liep.

Aan die band kon het bordje, het ’spiegelei’, waarmee het stopteken werd gegeven, gehangen worden. Als het regende, droegen ze een witte jas en een zuidwester.

Eerder weg

Meestal waren er 2 of 3 klaar-overs op een oversteekplaats. Zij moesten een half uur voor schooltijd bij de oversteekplaats aanwezig zijn en na schooltijd zolang er nog kinderen van school kwamen.

De klaar-overs kwamen dus altijd later op school en mochten ook iets eerder weg.

De leerlingen van de Burgemeester Fockschool zorgden voor het zebrapad van de Burgemeester Vlugtlaan op de hoek Fockstraat. Bij dit zebrapad hebben ook nog enige jaren zogenaamde knipperbollen gestaan, dit ter aanduiding van het zebrapad.

De Koopmansschool had de eer het zebrapad bij de rotonde op de Vlugtlaan bij de Antony Moddermanstraat te verzorgen.

Stoeprand

Ik kan me nog herinneren, dat ik een bepaalde week had te klaar-overen. ’s Morgens voor schooltijd bracht ik altijd de melk naar slagerij Ultee en AOZ.

Hoe het gebeurde weet ik nog niet, maar ineens viel ik van de stoeprand op de grond. De lege flessen waren ook hierbij stukgevallen. Mijn been zat vol bloed, uit de vele sneetjes.

Pleisters

In de winkel zijn er gauw heel wat pleisters opgedaan, want ik had dienst om te klaar-overen en moest en zou dat doen. Ik herinner me van deze keer nog, dat er een automobilist hoofdschuddend naar me keek.

Ik zal er wel niet hebben uitgezien met al die pleisters en bloedvlekken.

Op www.geheugenvanwest.amsterdam staan meer verhalen.