’Geen Amsterdam zonder rafelrand’

’Geen Amsterdam zonder rafelrand’
  NOORD – Al een aantal jaar lag het pand van voormalig café en koffiehuis Kadoelen aan de Landsmeerderdijk 195 er verlaten en werkloos bij. Tot vorige week, toen bleek dat een groep krakers bezit heeft genomen van het pand. GroenLinks en VVD hebben inmiddels raadsvragen gesteld.

 

NOORD – Al een aantal jaar lag het pand van voormalig café en koffiehuis Kadoelen aan de Landsmeerderdijk 195 er verlaten en werkloos bij. Tot vorige week, toen bleek dat een groep krakers bezit heeft genomen van het pand. GroenLinks en VVD hebben inmiddels raadsvragen gesteld.

De eigenaar, een projectontwikkelaar, heeft aangifte gedaan. De krakers laten op de site IndyMedia weten zich samen met alle partijen ervoor in te zetten om het pand niet verloren te laten gaan. ’Amsterdam-Noord wordt immers langzaamaan een oord voor enkel elite woningen en yuppen barren!’, zo staat er te lezen. Ze gaan na een grondige schoonmaak, het café openstellen voor iedereen en er diverse activiteiten organiseren. De krakers willen het karakteristieke pand behouden en behoeden voor sloop.

Bijval

De groep krakers krijgt in elk geval bijval van GroenLinks. ’Het gaat hier om een beeldbepalend pand en een plek die we graag behouden zien en dat wordt ook breder gedragen. Het CDA heeft hier eerder schriftelijke vragen over gesteld en ook die partij ziet de locatie graag behouden’, zegt Zeeger Ernsting van GroenLinks. De partij vraagt wat de mogelijkheden zijn om de krakers in het pand te laten zitten om hun ideeën in overleg met de buurt verder vorm te geven. Ook wil de partij weten of het nog steeds de voorkeur van de gemeente heeft dat het pand en het openbare karakter ervan behouden blijven en is ze benieuwd wat het college van die ideeën van de kraakgroep vindt.

De VVD daarentegen ziet de groep krakers liever weer vertrekken. Marianne Poot heeft daarom namens de partij raadsvragen gesteld. Zo wil ze onder andere weten wat er bekend is over de personen die dit pand hebben gekraakt en of ze verdacht worden van huisvredebreuk of inbraak. Het liefst ziet de VVD dat er een informatiebijeenkomst voor omwonenden wordt georganiseerd om hen te informeren over de kraak en dat de gemeente stappen gaat ondernemen om overlast te voorkomen en de kraak te beëindigen.

Handhaven

In elk geval wil de VVD weten of het college, als het café wordt opengesteld, gaat handhaven op het bezit van een exploitatievergunning en drank- en horecavergunning, de regels omtrent (versterkt) muziekgeluid en andere verplichtingen waar horecazaken aan moeten voldoen.

Duidelijk is wel dat het pand niet in al te beste staat is. In 2017 heeft de eigenaar het laten stutten. Een stempel binnenin het pand moet de boel overeind houden. Buiten op de gevel zijn scheuren te zien. Deze week brengt bouw- en woningtoezicht een bezoek aan het pand om te zien of de krakers geen gevaar lopen.

’Stadsdeel Noord gaat niet over het feit of de kraakactie wel of niet terecht is, die procedure loopt via de burgemeester’, zegt een woordvoerster van het stadsdeel. ’Als bouw- en woningtoezicht het te gevaarlijk vindt, dan zal er via het OM bekeken moeten worden of er al dan niet een spoedontruiming moet komen.’

Het stadsdeelbestuur heeft in 2018 door Monumenten en Archeologie (M&A) onderzoek laten doen of het pand een beschermde status kon krijgen. ‘M&A kwam tot de conclusie dat de bouwhistorische – en architectonische waarde van het pand nihil is. Als er iets gesloopt wordt in beschermd dorpsgezicht moet er wel iets passends voor terugkomen. De eigenaar heeft een concept aanvraag ingediend en de nieuwbouwplannen zullen hieraan getoetst worden.’

Maureen Weijzig