Wat gaat er de komende jaren gebeuren in Nieuw-West

Wat gaat er de komende jaren gebeuren in Nieuw-West
Stadsdeel Nieuw-West heeft per gebied een agenda voor de komende jaren opgesteld. Illustratie: Stadsdeel Nieuw-West
NIEUW-WEST Stadsdeel Nieuw-West is in 2018 druk bezig geweest met de agenda per gebied voor de komende jaren.

NIEUW-WEST Stadsdeel Nieuw-West is in 2018 druk bezig geweest met de agenda per gebied voor de komende jaren.

Hoewel alle gebieden eigen richtlijnen en doelen hebben, komt het thema verbinding tussen burgers en samenwerking tussen bewoners en het stadsdeel vrijwel in alle plannen naar voren.

In 2018 zijn er gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, professionals, ambtenaren, docenten, vrijwilligers en stadsdeelcommissieleden. Met als doel om de ideeën en wensen van deze groepen samen te brengen tot gezamenlijke plannen per gebied.

‘Door samen te kijken naar de kansen en risico’s in de directe omgeving van deze groepen zijn de gebiedsagenda’s en –plannen opgesteld.’

Op www.amsterdam.nl/nieuwwest zijn de plannen en agenda’s in te zien.

Voorbeelden

Hier volgen in het kort enkele voorbeelden. In de Sloterdijken wordt dit jaar een banenfestival georganiseerd. Dit sluit aan op de werkzoekende bewoners en de bedrijven in dit gebied. Werken in het Westelijk Havengebied betekent al lang niet meer werken in de technische sector. Er zijn veel banen beschikbaar met een dienstverlenend karakter.

In De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten wordt het Joop Woortmanplein heringericht. Het nieuwe plein wordt een plek waar bewoners elkaar ontmoeten, jong en oud en van verschillende sociale klasse en achtergronden.

Met het project Fietslab wil Geuzenveld-Slotermeer fietsen niet alleen stimuleren, maar het project is ook bedoeld om met bewoners in gesprek te gaan over fietsen en mobiliteit.

Osdorp ontwikkelt zich verder tot het centrum van Nieuw-West. Hierbij wordt gekeken naar een betere verbinding tussen Nieuw-West, de stad en de regio.

Tot slot Slotervaart, daar wordt een beroep gedaan op de beschikbare ruimte. Er worden duizenden nieuwbouwwoningen gebouwd, maar ook maatschappelijke voorzieningen.

Op www.amsterdam.nl/gebiedsgerichtwerken staat meer informatie over de totstandkoming van de gebiedsplannen.