’Er hoeft geen driebaans weg door het Vliegenbos te gaan’

’Er hoeft geen driebaans weg door het Vliegenbos te gaan’
Rotonde bij de Meeuwenlaan.
NOORD – Al benadrukt het stadsdeel Noord dat alleen nog een ‘verkennende studie’ wordt uitgevoerd, veel omwonenden zijn er niet gerust op. Het wekte hun argwaan toen ze in een conceptnota voor het gebied Hamerstraatkwartier en Oranjewerf door het Vliegenbos, Rietland en Schellingwouderpark al een ‘ontsluitingsweg’ naar de A10 al ingetekend zagen staan. Gaat al dat groen naar de haaien?

NOORD – Al benadrukt het stadsdeel Noord dat alleen nog een ‘verkennende studie’ wordt uitgevoerd, veel omwonenden zijn er niet gerust op. Het wekte hun argwaan toen ze in een conceptnota voor het gebied Hamerstraatkwartier en Oranjewerf door het Vliegenbos, Rietland en Schellingwouderpark al een ‘ontsluitingsweg’ naar de A10 al ingetekend zagen staan. Gaat al dat groen naar de haaien?

Wat moet die weg ‘ontsluiten’? In de eerste plaats de opstoppingen rond de rotonde in de Meeuwenlaan. Maar vooral ook de toekomst van het Hamerstraatkwartier, waar 6.700 woningen zullen verrijzen, met naar schatting 3.000 auto’s extra voor de deur. ’Het stadsdeel anticipeert op de groei en de toenemende drukte’, verklaart communicatiewoordvoerder van stadsdeel Noord het initiatief voor een ‘breed Mobiliteitsplan Noord’ waar die weg het resultaat van kan zijn.

De Noordse ondernemersvereniging Veban en omwonenden in de Vogelbuurt zijn blij dat zo de ‘chaos’ op die rotonde bestreden wordt, maar voor menigeen in Nieuwendam en bij Schellingwoude is het vooruitzicht een gruwel. Alleen: ’Zo lang er geen enkel besluit genomen is, kunnen we niets doen’, zeggen de tegenstanders van de weg bij herhaling, als ze De Echo inlichten in café ’t Sluisje, het natuurlijke hoofdkwartier voor toekomstige acties.

Het stadsdeel verwacht de eerste resultaten van de studies ‘half 2020’, waarna in de ‘fase van verkenning en analyse contact zal worden gezocht met bewoners, ondernemers en belanghebbenden’ . Maar die zitten ondertussen niet stil. De verslaggever staat versteld van de ‘verkenningen’ die bewoners zelf (in clubs als Groene Longen, Noordrust, Noorderbreedte, actiegroep Zuiderzeepark ) al uitvoeren: ze meten het fijnstof en de verkeerssnelheid bij de Zuiderzeeweg, inventariseren de paddenstoelen in het Rietland, brengen de natuurwaarden van de Schellingwouderscheg in kaart.

’Vingerstad’

Dat laatste is een belangrijk punt: Amsterdam is een unieke ‘vingerstad’ waar groene scheggen van het buitengebied helemaal tot in het hart van de stad doordringen. Noord heeft er twee: vanaf CS noordwaarts langs het Noordhollands kanaal naar het Ilperveld, oostwaarts door het Vliegenbos en het Rietland naar het natuurgebied bij Schellingwoude. Die laatste maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Wordt die ‘scheg’ nu opgeofferd?

’De overheid bedenkt hier een oplossing voor een probleem dat ze eerst zelf gecreëerd heeft’, zegt Wouter van Alebeek, doelend op de krakkemikkige en krappe rotonde in de Meeuwenlaan. Het kan volgens insiders eenvoudig opgelost worden, door een ruimere kruising, stoplichten voor fietsers of fietsverkeer aan nog slechts één zijde. Daarvoor is geen driebaansweg nodig die via de Zamenhofstraat linksaf het Vliegenbos in zal gaan, pardoes tussen de iepen van een eeuw oud doorHet grootste volk ter wereld dat geen eigen staat heeft en al een eeuw daarvoor strijdt.

Belangrijker is volgens Frank de Graaff, woonbootbewoner in het zijkanaal K, dat geen eigentijdse ‘visie op wonen’ ten grondslag ligt aan het plan. ’We moeten anders gaan denken over de auto en doen dat al. Maar nu wordt klakkeloos uitgegaan van duizenden nieuwe auto’s ten gevolge van woningbouw. Nieuwe woonwijken moet je echter van het begin af autoluw maken. Zulke wijken moeten natuurlijk bereikbaar zijn voor huisartsen en pizzabezorgers maar hier wordt een grote doorgaande weg naar de A10 bedacht.’

De Graaff is van alle gesprekspartners van De Echo trouwens het meest optimistisch dat de weg er nooit zal komen. ’De hele trend is: minder auto’s. Het zou suf zijn als je dan voor een nieuwe wijk een grote autoweg aanlegt.’

John Jansen van Galen