Einde van een mooie samenwerking

Einde van een mooie samenwerking
De drie leden van het dagelijks bestuur in Zuid. Foto: Stadsdeel Zuid
ZUID Om de week vertelt één van de drie stadsdeelbestuurders uit Zuid wat hem of haar deze week is opgevallen. Deze keer een allerlaatste column namens alle drie de leden van de dagelijks bestuur.

 Om de week vertelt één van de drie stadsdeelbestuurders uit Zuid wat hem of haar deze week is opgevallen. Deze keer een allerlaatste column namens alle drie de leden van de dagelijks bestuur.

‘Op deze plek in de Echo schreven wij, de drie leden van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, de afgelopen tijd om de week en om beurten een column. Voor ons een mooie gelegenheid om u te vertellen waar we zoal mee bezig zijn, wat ons opvalt en wat ons raakt in ons werk. In de vele columns die op deze plek zijn afgedrukt, hebben tal van onderwerpen de revue gepasseerd.

Daar komt nu een einde aan, want kort geleden kregen wij het bericht te horen dat de Echo ermee stopt. De uitgever van de krant heeft helaas deze beslissing moeten nemen op financiële gronden. De mededeling kwam bij ons hard aan. Niet in de laatste plaats omdat dit nogal wat betekent voor de mensen die werken voor de Echo, maar ook omdat stadsdeel Zuid hiermee een belangrijk communicatiemiddel kwijt is. De Echo wordt namelijk goed gelezen in Zuid. En daarmee komt het ook bij u als lezers waarschijnlijk hard aan.

In deze laatste column willen wij graag iedereen bedanken die al die jaren betrokken is geweest bij het wekelijks verschijnen van de Echo: de uitgever, de redactie, de drukker en de verspreiders die de krant wekelijks bij u in de bus gooiden.

En deze column is niet de enige manier waarop wij als stadsdeel met de lezers van de Echo communiceren. De afgelopen jaren was er wekelijks contact met journaliste Gordana Todorovic die verantwoordelijk is voor de editie Zuid. Soms aan de hand van persberichten, maar ook regelmatig naar aanleiding van kritische vragen van bewoners die bij de redactie van de krant terecht kwamen. Dit resulteerde in informatieve artikelen waarbij ‘hoor en wederhoor’ voorop stond. En dat gaan wij missen!

Tot slot maken wij ook van de gelegenheid gebruik om u, namens het dagelijks bestuur, de stadsdeelcommissie en alle medewerkers van stadsdeel Zuid, Prettige Feestdagen en een goed 2020 toe te wensen.’

Sebastiaan Capel, Rocco Piers en Flora Breemer

Dagelijks bestuur stadsdeel Zuid

Redactie De Echo