Deel Oost over op ondergrondse afvalcontainers

Deel Oost over op ondergrondse afvalcontainers
De bedoeling is dat het gehele postcodegebied 1018 in de loop van 2021 is overgestapt op ondergrondse containers.
OOST Op de Oostelijke Eilanden komen ondergrondse afvalcontainers. De eilanden Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt zijn het eerste deel van een groter gebied dat overstapt op ondergrondse afvalinzameling.

OOST Op de Oostelijke Eilanden komen ondergrondse afvalcontainers. De eilanden Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt zijn het eerste deel van een groter gebied dat overstapt op ondergrondse afvalinzameling.

Vanaf de herfst van 2019 stapt dit gedeelte van Centrum volledig over op gescheiden afvalinzameling in ondergrondse containers.

Meer ondergrondse containers

’Uiteindelijk worden in het gehele postcodegebied 1018, van de Oostelijke Eilanden tot de Amstel, ondergrondse containers geplaatst’, vertelt stadsdeelbestuurder Centrum Micha Mos.

’Het afval wordt vanaf dat moment gescheiden ingezameld in containers voor restafval, plastic, papier en glas. Daardoor kan het beter gerecycled worden.’

Nadat in een buurt containers zijn geplaatst, komen de vaste ophaaldagen te vervallen en worden er geen losse zakken meer opgehaald.

Middeleeuws stratenpatroon

Een groot deel van het centrum heeft een middeleeuws stratenpatroon waar de druk op de openbare ruimte al groot is. Daarnaast liggen onder de grond overal kabels, leidingen en wortels van (monumentale) bomen.

Bij nieuwbouw en herinrichtingen worden altijd de mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van ondergrondse containers. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer ondergrondse containers voor restafval in Centrum gerealiseerd worden.

Efficiënt inzamelen

In vergelijking tot de rest van het stadsdeel is er in postcodegebied 1018 relatief meer ruimte, zowel boven als onder de grond.

Technische ontwikkelingen en onderzoek naar de mogelijkheden voor het plaatsen van ondergrondse containers in dit gebied, zorgen ervoor dat we nu ook in dit gebied volledig kunnen overstappen naar ondergrondse containers. Dit betekent dat er in het gehele gebied via één methode efficiënt ingezameld kan worden.

Plaatsing containers

De voorlopige locaties van de containers zijn onlangs bekend gemaakt. Na afloop van de inspraakperiode wordt het definitieve ontwerp vastgesteld.

Naar verwachting gaan de eerste containers op de Oostelijke Eilanden medio oktober/november 2019 de grond in.

De bedoeling is dat het gehele postcodegebied 1018 in de loop van 2021 is overgestapt op ondergrondse containers.

Begonnen

In stadsdeel Centrum is de gemeente vanaf het vierde kwartaal van 2018 al gestart met het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse containers. Deze zijn voor de inzameling van restafval en herbruikbare bestanddelen van huishoudelijk afval, zoals papier, glas en plastic verpakkingen. De gemeente wil in 2020 65 procent van het afval gescheiden inzamelen.

Het aantal containers per locatie stemmen ze zo veel mogelijk af op het aantal huishoudens rond die plek.