Deel van groep stadsnomaden toch wellicht naar Noord

Deel van groep stadsnomaden toch wellicht naar Noord
De locatie aan de Landsmeerderdijk. Foto: Johan Koopmans
NOORD – Stadsdeel Noord moet misschien toch nog een plek bieden aan stadsnomaden. De stadsdeelcommissie werd vorige week door berichtgeving in De Telegraaf en de daaropvolgende mededelingen van stadsdeelvoorzitter Erna Berends verrast door de mogelijke aanwijzing van de Landsmeerderdijk als opvanglocatie voor een geselecteerd deel van de nomaden.

NOORD – Stadsdeel Noord moet misschien toch nog een plek bieden aan stadsnomaden. De stadsdeelcommissie werd vorige week door berichtgeving in De Telegraaf en de daaropvolgende mededelingen van stadsdeelvoorzitter Erna Berends verrast door de mogelijke aanwijzing van de Landsmeerderdijk als opvanglocatie voor een geselecteerd deel van de nomaden.

Het was een hele opluchting voor bezorgde omwonenden in Kadoelen, toen de gemeente eind augustus na veel emotie vanuit de buurt bekend maakte dat een groep van ongeveer veertig stadsnomaden alsnog een tijdelijke verblijfplek zou krijgen aan de Westpoortweg in Nieuw-West en dus niet in Noord. Er was immers veel bezwaar bij opstandige bewoners tegen huisvesting in de Noordse wijk Kadoelen: wat moesten omwonenden met een groep buren die bekend staat als overlastgevend, verslaafd en zorgbehoeftig? De burgemeester kwam terug op haar eerdere beslissing, na een werkbezoek aan Kadoelen en het aanhoren van woedende buurtbewoners.

Maar vorige week werd duidelijk dat er iets te vroeg gejuicht is. Stadsdeelvoorzitter Erna Berends maakte in de vergadering van de stadsdeelcommissie bekend dat alsnog een deel van de groep terecht zou kunnen op de Landsmeerderdijk, aan het zijkanaal tegenover de nieuwe wijk De Bongerd. Of dat doorgaat, ligt aan de resultaten van een screening door de GGD: zijn er in de groep nomaden individuen te vinden die via deze ‘doorstroomlocatie’ kunnen worden begeleid naar andere vormen van zorg en wonen? Ook wordt onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid van de locatie Landsmeerderdijk. Als de grond (die gemeente lijk eigendom is) vervuild is en alleen tegen hoge kosten gesaneerd kan worden, of als de GGD negatief oordeelt, gaat het niet door.

Erna Berends zei in de opvallend mild reagerende bestuurscommissie dat ze sinds deze week deel uitmaakt van een vierkoppig bestuurlijk team onder leiding van de burgemeester: Berends zelf, haar collega van stadsdeel Nieuw-West en de wethouder Zorg. Dat team moet zorgen voor korte bestuurlijke lijntjes rond het dossier stadsnomaden, al is niet duidelijk wat dat precies inhoudt. Gekeken wordt naar de uitkomsten van de screening van de GGD: zijn er stadsnomaden die via doorstromen alsnog kunnen worden gehuisvest? En wat gebeurt er met hen als de locatie Landsmeerderdijk toch niet geschikt blijkt te zijn voor vestiging? Erna Berends: ’De screening is nog niet afgerond, dus op dit moment is nog niet bekend of en hoeveel doorstromers er zijn.’

De groep doorstromers omvat volgens een vorige week door de gemeente verzonden bewonersbrief maximaal tien personen. Omwonenden hebben inmiddels deze brief ontvangen van de gemeente. Behalve de bewoners van de nieuwe wijk de Bongerd, aan de andere oever van het zijkanaal: die hebben niets in hun brievenbus gevonden. Erna Berends: ’Vanwege het bodemonderzoek op de Landsmeerderdijk 142 en de daarbij horende zichtbare activiteiten zijn alleen de directe buren persoonlijk en per brief ingelicht. Dat is de reden dat bewoners van de Bongerd in deze onderzoeksfase nog niet zijn meegenomen.’ Zodra het onderzoek is afgerond, zal de gemeente de omwonenden verder informeren.

Tom Tossijn