Criminaliteit in Amsterdam afgelopen jaar opnieuw gedaald

Criminaliteit in Amsterdam afgelopen jaar opnieuw gedaald
Het aantal woninginbraken is afgelopen jaar afgenomen. Foto: archief
STAD – De criminaliteit is ook afgelopen jaar weer gedaald. In de politie-eenheid Amsterdam daalde het aantal misdrijven van ruim 103.000 in 2015 naar 88.332 in 2018. Dat laat de gemeente Amsterdam weten.

STAD – De criminaliteit is ook afgelopen jaar weer gedaald. In de politie-eenheid Amsterdam daalde het aantal misdrijven van ruim 103.000 in 2015 naar 88.332 in 2018. Dat laat de gemeente Amsterdam weten.

Er is veel minder ingebroken en ook werden er minder mensen gerold. Het aantal roofovervallen op ondernemers steeg daarentegen wel. Er zijn in 2018 minder mensen door geweld om het leven gekomen. Er zijn vorig jaar 14 geweldsdoden geregistreerd.

Daarvan zijn er vier als liquidatie bestempeld, dus als een afrekening in het criminele milieu.

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven daalde het afgelopen jaar met 5% naar 7.383. Er is minder ingebroken in woningen. Het aantal inbraken daalde met 21% naar 4.192.

Er werden 20% minder mensen gerold. In stadsdeel Centrum, waar veel bezoekers en toeristen zijn, zelfs 25% minder. Het aantal straatroven steeg juist met 5%. Maar dat is wel nog steeds 42% minder dan 5 jaar geleden.
Ook zijn er vorig jaar meer overvallen geweest. Het aantal overvallen op woningen daalde in 2018, maar er werden meer ondernemers overvallen. Vooral maaltijdbezorgers zijn vaker slachtoffer van een overval. 42% van de zaken werd vorig jaar opgehelderd. Sinds begin oktober vonden er in Amsterdam 12 plofkraken plaats. Die hebben een enorme impact op bewoners en winkeliers. De politie zet een speciaal team in voor plofkraken.
Geweldsdoden

Er zijn in 2018 weer minder mensen door geweld om het leven gekomen, maar de impact op de buurt en de samenleving is altijd bijzonder groot. Er zijn vorig jaar 14 geweldsdoden geregistreerd. Daarvan zijn er 4 als liquidatie bestempeld, dus als een afrekening in het criminele milieu.

Door de daling van het aantal misdrijven mogen we dus wel concluderen dat Amsterdam veiliger is geworden. Maar een aantal problemen blijven hardnekkig en moeilijk op te lossen. Huiselijk geweld neemt toe en Amsterdammers voelen zich vaker gediscrimineerd. Het probleem van de georganiseerde misdaad lijkt complexer en groter te worden. Criminelen opereren op een internationale schaal, ondermijnen de stad, bedreigen journalisten en rekruteren jongeren.

De politie heeft niet genoeg capaciteit om deze problemen goed aan te kunnen pakken. De krapte in de bezetting heeft ook gevolgen voor de inzet van handhavers op straat. De driehoek blijft daarom pleiten voor meer agenten in Amsterdam.

Vindt u ook dat het veiliger geworden is in Amsterdam? Discussieer dan mee opĀ https://www.facebook.com/de.echo.nl/