Camping in het Twiske kan op weinig steun rekenen

Camping in het Twiske kan op weinig steun rekenen
Oliver Tan. Foto: Johan Koopmans
NOORD/OOSTZAAN – Er waren al 3022 handtekeningen tegen het plan opgehaald en op 6 mei puilde de raadszaal van Oostzaan uit van mensen die bezwaar hebben tegen een camping rond de jachthaven van het Twiske, waarover de raadscommissie vergaderde.Veel insprekers haalden verontrust het die dag verschenen Global Report over het verlies aan biodiversiteit aan: er moest een voorbeeld van natuurbehoud gesteld worden!

 – Er waren al 3022 handtekeningen tegen het plan opgehaald en op 6 mei puilde de raadszaal van Oostzaan uit van mensen die bezwaar hebben tegen een camping rond de jachthaven van het Twiske, waarover de raadscommissie vergaderde.Veel insprekers haalden verontrust het die dag verschenen Global Report over het verlies aan biodiversiteit aan: er moest een voorbeeld van natuurbehoud gesteld worden!

Het Twiske, de ‘groene long’ van Amsterdam-Noord en Zaanstad, werd na de aanleg van de Coentunnel en de A10 een natuur- en recreatiegebied. Het trekt op 650 hectare een half miljoen bezoekers per jaar (het Amsterdamse Bos: 1100 ha, 1, 2 miljoen bezoekers), die er wandelen, joggen, fietsen, zwemmen en op de Stootersplas duiken en zeilen.

Vanaf 2013 valt het gebied onder de Europese Natura 2000-richtlijn en sindsdien heeft de natuur er voorrang. Hoe verhoudt zich dat tot het een camping? Het gemeentebestuur (Groen Links en VVD) en de exploitant van de jachthaven noemen deze ‘kleinschalig’: er zal plaats zijn voor 25 tenten, waaronder ‘ecolodges’, van 10 bij 4 meter, voorzien van riolering.

Boerengolf

Leidt dat tot verstoring van de natuur? De aanwezige natuurbeschermers weten het zeker. Er leven 25.000 smienten in het Twiske, de blauwborst, de kleine karekiet en andere vogels van de ‘rode lijst’ van bedreigde soorten, die rust nodig hebben. Toen de jachthaven onlangs boerengolf organiseerde is na afloop al een beschermde Noordse woelmuis dood aangetroffen.

’Wij zijn niet tegen dagrecreatie, zoals een klimpark bij de Blauwe Poort’, zegt voorzitter Oliver Tan van Hart voor het Twiske. ’Totnogtoe mag in het gebied vanwege de natuurwaarden niet overnacht worden. Maar het festival Welcome to the Future wil groeien naar 8000 bezoekers die twee nachten in het Twiske blijven.’ Wethouder Rosemarijn Dral ontkent echter dat er ‘precedentwerking’ zal optreden.

Een inspreker leest in de stukken dat het plan het Recreatieschap en de gemeente samen 120.000 euro per jaar oplevert, exclusief BTW. En die moeten het niet onaanzienlijke onderhoud van het gebied betalen. Maar het college gaat er niet op in of dit een drijfveer is voor het plan. Wel wijst het er op dat een kleine camping is opgenomen in het door de raad unaniem aanvaarde bestemmingsplan van 2013, dat bij de vorming van het nieuwe college is bevestigd. Daarom vraagt het college de raad, nu een exploitant zich voor zo’n camping heeft gemeld, om instemming in principe, waarna een ‘natuurtoets’ zal plaatsvinden. De raad beslist op 20 mei.

Dat levert inkomsten op voor de jachthaven, die nu niet floreert, omdat je alleen rondjes kunt varen over de plas, terwijl zijn horeca niet op kan tegen het nabije, succesvolle Paviljoen. Uit de erfpacht die de jachthaven afdraagt, financiert het Recreatieschap waarschijnlijk het onderhoud van het Twiske.

John Jansen van Galen