Buurt in de bres voor kerkklok

Buurt in de bres voor kerkklok

De buitenkant van de St. Gabriël-kerk in de Deurloostraat. (Foto: Fotonova) Inzet: binnen in de kerk. (Foto: pr)

ZUID Een vijftal buurtbewoners uit de Deurloosstraat zijn een actie begonnen voor de restauratie van de kerkklok van de St. Gabriel-kerk, onderdeel van de Vrij-Katholieke Kerk (VKK). Gewapend met de naam 'de klokkenluiders' zijn ze van plan zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kerk in hun straat.

ZUID Een vijftal buurtbewoners uit de Deurloosstraat zijn een actie begonnen voor de restauratie van de kerkklok van de St. Gabriel-kerk, onderdeel van de Vrij-Katholieke Kerk (VKK). Gewapend met de naam ‘de klokkenluiders’ zijn ze van plan zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kerk in hun straat.

Het eenvoudige rechthoekige gebouw op de hoek van de Deurloosstraat / Dongestraat is gebouwd in 1928 door de Hilversumse architect H.A. van Anrooy (1855 – 1964). Op het eerste gezicht valt de kerk eigenlijk niet op. Dat is expres zo gedaan, want het moest een onopvallende kerk zijn. Alle details zijn ‘verstopt’. De VKK is een afsplitsing van de oud-katholieke kerk en komt voort uit de theosofie. Zo mogen priesters hier wel trouwen en mogen vrouwen ook priester zijn.

Intiem

Hoewel het gebouw van buiten een vrij ontoegankelijke indruk maakt, valt eenmaal binnen het intieme, maar sober gehouden, interieur op. Deze sfeer wordt mede veroorzaakt door de toepassing van onbehandeld vurenhout bij de kapbekleding en de lichtinval door hooggeplaatste lage rechthoekige vensters. In het midden een centraal geplaatste witmarmeren altaar en daarboven een veelkleurig vijfhoekig roosvenster, in de vorm van een pentagram.

Burenactie

Tinca Nijdam (69 jaar) is één van de initiatiefnemers. Als een soort ‘buurt in een buurt’ staan zeven gezinswoningen naast elkaar in de Deurloosstraat. Zij wonen bij wijze van spreken om de kerk heen. ‘Als directe buren kennen wij het geheim van het gebouw en zijn we onder de indruk van de kerk. Tijdens een burenborrel bespraken we hoe leuk het zou zijn als het klokje weer zou luiden.’

Kerkklok

Al tijden luidt de kerkklok niet meer door achterstallig onderhoud.

De klokkenluiders besloten contact op te nemen met de Stichting tot behoud van torenuurwerk. Toen bleek dat er een behoorlijk bedrag nodig was voor de restauratie: 6000 euro minimaal. ‘Voor dat geld wordt onder andere de ophanging van de klok gerepareerd en komt er een nieuwe luidklok. Als we de hele klok willen laten restaureren is het dubbele bedrag nodig’, vertelt Nijdam.

Een voorzichtig begin is gemaakt. Tijdens een tijdens een kerstzang en kerstdienst is 107 euro ingezameld. ‘Dat is lang niet genoeg. Daarom zijn we nu aan het kijken hoe we meer geld kunnen inzamelen.’

Jubileum

Op 13 februari bestaat de VKK 100 jaar. Dat is de datum van de bisschopswijding van Mgr. James Ingall Wedgwood. Hij was de eerste bisschop van de kerkgenootschap. Die maand kunnen Amsterdammers kennismaken met de St. Gabriël-kerk. Zo is er zondag 14 februari een speciale mis en receptie en zondag 21 februari een open dag.

Open dag

Alhoewel het karakteristieke kerkgebouw op de gemeentelijke monumentenlijst staat hoeven de bewoners geen geld te verwachten van de gemeente. Die geeft alleen renteloze leningen uit.  De bewoners hopen op steun van andere liefdadigheidsorganisaties, maar ook van Amsterdammers. ‘Van deze vrije katholieke stroming zijn er nog maar een aantal kerken over in Nederland.’ Volgens Nijdam is de open dag dé gelegenheid eens binnen te kijken.

Voor meer informatie: [email protected] of neem contact op met priester Piet Standaar via 06-25276240 of via e-mail: [email protected]

Meer informatie staat op www.vkk.nl

Fotoverslag