Brouwer Prijs voor Joodse Gemeente Amsterdam

AMSTERDAM - Het initiatief Leer je buren kennen van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam heeft de eerste Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving gewonnen. De prijs bestaat uit een bedrag van 100.000 euro.

AMSTERDAM – Het initiatief Leer je buren kennen van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam heeft de eerste Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving gewonnen. De prijs bestaat uit een bedrag van 100.000 euro.

Leer je buren kennen is erop gericht leerlingen van regionale opleidingscentra (ROC’s) kennis te laten maken met Joden. Het prijsgeld moet worden besteed aan het project.

De Brouwer Prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, is ingesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De prijs is bedoeld voor personen of organisaties die met een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief ,,de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert”. De prijs is voor een periode van tien jaar mogelijk gemaakt door een familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds. Het fonds is genoemd naar Jan Brouwer, oud-president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij,