Bewoners Nieuw Sloten verbaasd door rigoureus maaien

Bewoners Nieuw Sloten verbaasd door rigoureus maaien
Saskia Bender is geschrokken hoe rigoureus er gemaaid is op de Peilscheidingskade. Foto: Annette Bleeker
NIEUW-WEST – ’Toen ik op een avond naar huis fietste, reed ik langs de Peilschiedingskade en zag de kaalslag. Het maakte mij boos en verdrietig’, zegt Saskia Bender.

NIEUW-WEST – ’Toen ik op een avond naar huis fietste, reed ik langs de Peilschiedingskade en zag de kaalslag. Het maakte mij boos en verdrietig’, zegt Saskia Bender.

Bender, die als hovenier en tuinontwerper weet waar ze over praat, staat niet alleen in haar verbazing over het rigoureuze maaien van het pad dat loopt vanaf Sloterweg naar het Christoffel Plantijnpad. ’Ik weet niet of er langs het hele pad zo gemaaid is, ik heb het over het deel van het pad dat in Nieuw Sloten ligt.’

Ruim een week geleden is er gemaaid. ’Dus nog dik in het broedseizoen. Volgens buurtbewoners waren er meerkoeten aan het broeden. En de grote karekiet is er ook gezien. Een vogel die op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als ’bedreigd’ genoteerd staat. Ik hoop dat er voor het maaien gecontroleerd is of er broedende vogels aanwezig waren.’

En Bender noemt nog een diersoort; de bij. ’Het gaat toch slecht met de insecten, waarom laat de gemeente dan alles wat in bloei staat wegmaaien.’

Oorlogsgebied

Op haar bericht in de Facebook-groep Buurtgenoten Nieuw Sloten stroomden de verontwaardigde en verbaasde reacties binnen.

Foto’s van Henk Janse voor en na het maaien.

’Mensen staan perplex dat dit gebeurd is. Dit staat haaks op het huidige groene beleid van de gemeente. Dit maai-beleid lijkt strenger dan voorheen. Waarom moest er over zo’n brede strook gemaaid worden. En waarom vier keer’, vragen Bender en haar buurtgenoten zich af. ’Ze begrijpen ook niet waarom een prachtige bloeiende strook, waar ze van genoten, plaats moest maken voor een soort oorlogsgebied.’

Bender heeft inmiddels contact gehad met de buurtmakelaar. ’Ze zou navraag doen. Als ik een advies mag geven; maai de volgende keer over een smallere strook. Dat is veel beter voor de biodiversiteit.’

Overigens wil Bender niet alleen klagen. ’Het knotten van wilgen in ons stadsdeel gaat inmiddels een stuk beter. Nu worden de wilgen om en om geknot, want ook dat is ecologisch meer verantwoord.’

De gemeente zegt in een reactie via e-mail:

‘De gebiedsmakelaar zag de berichten op Facebook en heeft meteen contact gezocht met de stadsecoloog en de groen coördinator van stadswerken. Er vindt spoedig overleg plaats over de kwestie.’