Bestuur stadsdeel Zuidoost vergadert op locatie

Bestuur stadsdeel Zuidoost vergadert op locatie

ZUIDOOST -Bestuurscommissie Zuidoost vergadert dinsdag 21 november op locatie. Deze keer in Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 38, van 19.00 tot 21.00 uur.

ZUIDOOST -Bestuurscommissie Zuidoost vergadert dinsdag 21 november op locatie. Deze keer in Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 38, van 19.00 tot 21.00 uur.

Vragen als ’Wie worden onze buren uit Amstel III’, ’Wat betekent dat voor de voorzieningen in bijvoorbeeld Holendrecht’ en ’ Wat gebeurt er op de Community Campus Holendrecht bij het Academisch Medisch Centrum (AMC)’ kunnen daar beantwoord worden.

Tijdens de vergadering is er een presentatie over ontwikkelingen in Amstel III. Het gaat dan vooral over de situatie rond station Holendrecht, waaronder de realisatie van de Community Campus bij het AMC. Dit biedt straks ruimte voor 1560 appartementen voor studenten, jongeren en young professionals.

Ook wordt kort stil gestaan bij andere ontwikkelingen in Amstel III. Nu nog vooral een bedrijventerrein, maar op termijn een stadswijk met voorzieningen, zoals scholen, gezondheidscentra, sportmogelijkheden en zo meer. Bewoners die ideeën hebben over toevoegingen voor Amstel III, kunnen zich tijdens of na de vergadering aanmelden voor een klankbordgroep.

Bewoners aan het woord

Verder op het programma: ’bewoners aan het woord’. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen en deelname aan het gesprek.

De bestuurscommissie Zuidoost vergadert sinds herfst 2016 op locatie. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel. Bedoeling: bewoners nog meer gelegenheid geven om mee te praten en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarmee geeft de bestuurscommissie invulling aan het begrip ’ogen en oren van de stad’.

Op www.amsterdam.nl/zuidoost staat meer informatie.