‘Amsterdammer van het jaar 2017’ verkiezing barst los

‘Amsterdammer van het jaar 2017’ verkiezing barst los

STAD - Amsterdammers hebben flink gereageerd op de oproep om iemand voor te dragen voor de titel ‘Amsterdammer van het jaar 2017’. Een kritische commissie heeft zich over alle inzendingen gebogen en is tot een lijst van tien gekomen.

STAD – Amsterdammers hebben flink gereageerd op de oproep om iemand voor te dragen voor de titel ‘Amsterdammer van het jaar 2017’. Een kritische commissie heeft zich over alle inzendingen gebogen en is tot een lijst van tien gekomen.

Er zijn natuurlijk heel veel Amsterdammers die iets voor de stad, buurt of medemens doen. Vandaar dat het ook een lastige taak was om er slechts tien uit te halen die er met hun inzet bovenuit steken.

Want eigenlijk verdient iedereen die zich met hart en ziel inzet voor de Amsterdamse samenleving de titel ‘Amsterdammer van het jaar’.

Rol

Uit een groslijst van meer dan honderd mensen die in 2017 een opvallende rol speelden in de Amsterdamse samenleving of hoognodig eens in het zonnetje gezet moeten worden, zijn:

Frank Westerop: Clown Powie, treedt vrijwillig op voor zieke kinderen in VUmc.

Meike van der Lippe: Stichting Inclusief, initieert educatieve projecten voor vluchtelingen, jongeren, langdurig werkelozen en kansarmen in de samenleving.

Elkan van der Reis en Alex Breedt: Stichting Happy2move, naschoolse opvang voor gehandicapte kinderen, gericht op sport en spel.

Eva Yoo Ri Brussaard: Stichting Single SuperMom, zet zich in voor alleenstaande moeders.

Rolf de Boer: Forensisch Fact Team, biedt hulp aan zorg mijdende verslaafden met een psychiatrische stoornis.

Gré Ruigrok: Stichting Ieder kind een boek, zet zich in om kinderen te laten lezen door middel van het geven van een eigen boek.

Robert-Jan Prins: Zorgt als vrijwilliger voor het in stand houden van cultureel erfgoed; Molen De Otter

Souad Boumedien: Ambassadeur Pride Amsterdam, voortrekker integratie Marokkaanse LHBTers en Roze in Blauw.

Marius Smit: Plastic Whale, Strijd tegen de plastic afval in de grachten, inmiddels wereldwijd.

Make a memory: diverse fotografen fotograferen belangeloos in ziekenhuizen om bijvoorbeeld vroeg gestorven baby’s te fotograferen.

Viggo Waas

Allen zijn zeer enthousiast over hun nominatie. Ze zijn vereerd en ervaren het als een kroon op hun inzet. Vanaf deze week zijn er elke week interviews met twee genomineerden in Stadsblad De Echo te lezen. Elkan van der Reis en Alex Breedt over Happy2move en Eva Yoo Ri Brussaard over Singel Super Mom openen deze week deze reeks verhalen.

Zondag 14 januari 2018 maakt oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet in de Stadsschouwburg bekend wie door het publiek is uitgeroepen tot dé Amsterdammer van het jaar.

De feestelijke bijeenkomst in het Stadsschouwburg kan worden bijgewoond. Kaarten zijn verkrijgbaar via hetzelfde internetadres. Het programma wordt gepresenteerd door Viggo Waas.

Stemmen kan van dinsdag 2 tot en met vrijdag 12 januari 2018 via: www.amsterdammervanhetjaar.nl

Eberhartje

Naast de verkezing heeft het bestuur van de Amsterdammer van het jaar ter nagedachtenis aan burgemeester Eberhard van der Laan een nieuwe oorkonde bedacht; het Eberhartje. Dat is een zilveren speld met een gouden E.

Deze wordt jaarlijks door de voorzitter van de stichting Amsterdammer van het jaar uitgereikt aan een bijzondere Amsterdammer. Deze oorkonde is geen publieksprijs, de ontvanger van de prijs wordt door het bestuur toegekend aan een Amsterdammer die in navolging van burgemeester Eberhard van der Laan de stad liever maakt.

Aan een Amsterdammer met een hart van goud….

Fotoverslag