Amsterdam stort geen geld meer in partijkas SP

Amsterdam stort geen geld meer in partijkas SP
- Foto ANP

AMSTERDAM - Amsterdam werkt niet meer mee aan de zogeheten afdrachtregeling van de SP. Tot nog toe stort de gemeente de vergoeding die raadsleden ontvangen voor hun politieke werk rechtstreeks op een rekening van de partij. Die keert vervolgens een lager bedrag uit aan de volksvertegenwoordigers. Maar na de verkiezingen staakt de gemeente Amsterdam de medewerking, zo heeft het presidium van de gemeenteraad besloten.

AMSTERDAM – Amsterdam werkt niet meer mee aan de zogeheten afdrachtregeling van de SP. Tot nog toe stort de gemeente de vergoeding die raadsleden ontvangen voor hun politieke werk rechtstreeks op een rekening van de partij. Die keert vervolgens een lager bedrag uit aan de volksvertegenwoordigers. Maar na de verkiezingen staakt de gemeente Amsterdam de medewerking, zo heeft het presidium van de gemeenteraad besloten.

Het bestuur van de raad verwijst naar een rechterlijke uitspraak van vorig jaar. De rechter gaf toen de gemeente Noordoostpolder gelijk, die had geweigerd de vergoeding voor SP-raadsleden over te maken aan de partij. Volgens de rechtbank tast de regeling de onafhankelijkheid van raadsleden aan.

Omdat het om een principiële uitspraak ging, vond toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk dat andere gemeenten en provincies er ook gevolg aan moesten geven. Amsterdam doet dat nu dus. SP-raadsleden die na de verkiezingen aan de slag gaan, krijgen een volledige vergoeding. Om aan de afspraken binnen de SP te voldoen, zullen ze zelf een deel van het geld moeten doorsluizen naar de partijkas.