Toezichthouders Stedelijk weg na kritiek

Toezichthouders Stedelijk weg na kritiek
- ANP
AMSTERDAM – Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders omarmt de aanbevelingen van een onafhankelijke commissie om het Stedelijk Museum in Amsterdam beter en transparanter te laten opereren. Vorig jaar ontstond een chaotische situatie aan de top van de kunsttempel, waarin directeur Beatrix Ruf vertrok na onder meer berichten over belangenverstrengeling.

AMSTERDAM – Drie leden van de Raad van Toezicht (RvT) van het Stedelijk Museum in Amsterdam leggen hun functie neer. Madeleine de Cock Buning, de ad-interim voorzitter en Jos van Rooijen laten dat weten in een verklaring. Zij stellen dat ook lid van de raad van toezicht Rita Kersting zal opstappen. Kersting zal dat per direct doen, De Cock Buning en Van Rooijen blijven ,,beschikbaar voor een zorgvuldige overdracht”.

De leden van de raad stappen op omdat ze zich de conclusies aantrekken van een rapport van een onafhankelijke commissie over het functioneren van het museum. Vorig jaar ontstond een chaotische situatie aan de top van de kunsttempel, waarin directeur Beatrix Ruf vertrok na onder meer berichten over belangenverstrengeling.

Uit het rapport blijkt dat niet ter kwader trouw is gehandeld, maar dat er wel allerlei tekortkomingen waren in de gang van zaken. Die was niet transparant, het schortte aan toezicht en Ruf zelf heeft zich verkeken door alleen mondelinge mededelingen over bepaalde inkomsten te doen.

Dat moet allemaal niet meer kunnen gebeuren en daarom worden er betere regels voor de raad van toezicht voorgesteld, voor de samenstelling en het functioneren van de directie, bij schenkingen en bruiklenen en voor vroegtijdige signalering van dreigende belangenverstrengeling. ,,Hoe eerder het Museum het negatieve imago, dat het niet op gepaste wijze met belangenverstrengeling weet om te gaan, van zich af weet te schudden hoe beter het is”, staat in het rapport.