35 Jaar lokaal bestuur in Noord

35 Jaar lokaal bestuur in Noord
Debat in café Ot en Sien aan de Buiksloterweg, omstreeks 2002. Met onder anderen Marijke van Schendelen, Bert Tiddens, Joke Peppels, John Melskens, Nico Veenman, Wim Molenaar en Wil van Soest. Interviewer onbekend.
NOORD – In het Stadsdeelhuis op het Buikslotermeerplein is op dit moment een overzichtstentoonstelling van Historisch Centrum Amsterdam Noord te zien over 35 jaar stadsdeelbestuur in Noord.

NOORD – In het Stadsdeelhuis op het Buikslotermeerplein is op dit moment een overzichtstentoonstelling van Historisch Centrum Amsterdam Noord te zien over 35 jaar stadsdeelbestuur in Noord.

’De tentoonstelling geeft een beeld van toegankelijke politici die gevoel hebben voor de menselijke maat. Zij weten wat er leeft in de buurten en wijken, ondersteund door betrokken ambtenaren en samen met initiatiefrijke bewoners’, zeggen de samenstellers van de foto-expositie.

’Ze laat ook kritische bewoners zien die de politiek bij de les houden. De Noordse bestuurders staan met beide benen op de grond, maar hebben ook oog voor ontwikkeling in stad en land. De foto’s illustreren de dynamiek en veerkracht die zo kenmerkend is voor de relatie tussen het bestuur en de Noorderlingen. Een stadsdeel dat hoe dan ook de moeite waard is en blijft om ons samen voor in te zetten.’

Deze expositie geeft een overzicht van de bestuursactiviteiten van en met bewoners en groepen in de bestuursperiode van 1981 tot 2018. De tentoonstelling is opgebouwd uit het eerste deel van 30 jaar SDAN en aangevuld met panelen over de afgelopen vijf jaar. Het Historisch Centrum is in 1983 mede opgericht op verzoek van het stadsdeel.

Eerste stadsdeelraad

In 1978 besloot de gemeente Amsterdam tot binnengemeentelijke decentralisatie met een proef in een groot en in een klein stadsdeel: in Noord met 85.000 en in Osdorp met 35.000 inwoners. Elk met maximale bevoegdheden en gekozen deelraden. Een proces van inspraak en meedenken begon, evenals de opkomst van lokale politieke partijen. Op 1 december 1981 werd de eerste stadsdeelraad van Noord geïnstalleerd. Samen hebben zij het eerste stadsdeelkantoor in het midden van het winkelcentrum Buikslotermeerplein ingericht.

Sinds de verkiezingen van 2002 maken de leden van het dagelijks bestuur geen deel meer uit van de deelraad. De griffie deed haar intrede. In 2013 besloot het gemeentebestuur om de deelraden in maart 2014 om te zetten in bestuurscommissies. Door de verandering van de Gemeentewet bepaalt de gemeente Amsterdam het meeste beleid voor heel Amsterdam.