100-jarig Disteldorp heeft nu eigen website

100-jarig Disteldorp heeft nu eigen website
Het 100-jarig bestaan werd met een buurtfeest gevoerd. Foto: Io Cooman
NOORD – De tuindorpen in Noord hebben elk hun eigen karakter, bewoners en uitstraling. Net zoals Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp waren de 224 woningen in Disteldorp van tijdelijke aard en was het aanvankelijk een nooddorp. Honderd jaar later staan de huisjes achter het NH-Hotel er echter nog steeds. De bewoners koesteren hun Disteldorp en vierden onlangs samen het eeuwfeest.

NOORD – De tuindorpen in Noord hebben elk hun eigen karakter, bewoners en uitstraling. Net zoals Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp waren de 224 woningen in Disteldorp van tijdelijke aard en was het aanvankelijk een nooddorp. Honderd jaar later staan de huisjes achter het NH-Hotel er echter nog steeds. De bewoners koesteren hun Disteldorp en vierden onlangs samen het eeuwfeest.

Inmiddels heeft ook Disteldorp een monumentale status gekregen. In de ogen van Historisch Centrum Amsterdam-Noord (HCAN) herbergt het tuindorp een schat aan informatie. Als cadeau gaf HCAN daarom een website aan de bewoners cadeau. Met als doel om zoveel mogelijk geschiedenis van het dorp te verzamelen.

Frits Prior van HCAN vertelt: ’Met deze website hebben we eigenlijk een eerste aanzet gegeven. Wij hebben er al de nodige informatie opgezet en laten op een eenvoudige manier het verhaal van de huizen zien. Huidige bewoners, maar ook mensen die er vroeger hebben gewoond, weten natuurlijk nog veel meer. Anekdotes van vroeger maar ook wie woonden in welk huis en wat was hun geschiedenis. Elk huis heeft in de loop der jaren meerdere bewoners gekend. Zo zijn we op zoek naar de verhalen van elk huis.’

Disteldorp is gebouwd ten tijde van de grote woningnood in Amsterdam. Het tuindorp-principe zorgde ervoor dat alle bewoners hun eigen, kleine huis, met daarbij een stuk eigen tuin kregen. Frits: ’Het was eigenlijk een heel krakkemikkig geheel. Dat was ook wel logisch omdat het toch van tijdelijke aard was. De huizen stonden op betonplaten en er was niet geheid. Honderd jaar later is dat nog steeds zo. Niet meer zo krakkemikkig, maar toch.’

In 2001 is Disteldorp volledig gerenoveerd en zijn alle huizen in oude glorie hersteld. Disteldorp valt sindsdien onder monumentenzorg. De helft van de 224 gerenoveerde, oude arbeidershuisjes zijn nu koopwoningen en dus in handen van particuliere kopers. De andere helft is in bezit van woonstichting De Key, die de woningen verhuurt.

Een van de bewoners is film- en documentairemaakster Annike Kaljouw. Zij was een van de initiatiefnemers van het buurtfeest 100 jaar Disteldorp. ’Samen met Rinske en Mirjam hebben we een oproep geplaatst en al snel breidde de feestcommissie uit. Dat enthousiasme is wel typerend voor Disteldorp. Het bleek leuke manier om buren te leren kennen. En blijkbaar was er grote behoefte aan een buurtfeestje. Het buurtfeest was meteen een mooie gelegenheid om nieuwe en oudere bewoners met elkaar samen te brengen. Het werd echt een feestje voor en door bewoners. Maar ook ondernemers uit de buurt sprongen direct bij om een bijdrage te leveren.’

Volgens Annike is het contact in het dorp zo gemaakt. ’Waarschijnlijk komt het omdat iedereen zo gecharmeerd is van de leuke huisjes en gezellige tuinen. Je hebt wel contact met de directe buren, maar bij veel mensen is toch wel nieuwsgierigheid naar wie er nog meer in het dorp woont. En dat gebeurde ook tijdens het buurtfeest. Mensen zochten elkaar op; of ze nu eigenaar of huurder in het dorp waren. Er zijn buren die tijdens het feest hun sportmaatje hebben ontmoet of nu in elkaars tuin werken.

Ook is ze blij met het cadeau van HCAN. ’Er leven nu nog mensen die de geschiedenis van de eerste vijftig jaar hebben meegemaakt. Nog meer mensen kennen de verhalen van de tweede vijftig jaar. Het zou zo leuk zijn als die (oud-)bewoners dat gaan aanvullen.’

Disteldorpers kunnen zelf ook de geschiedenis van hun woning onderzoeken. Het Historisch Centrum kan daarbij helpen. Kijk voor meer informatie op hcan.nl.

Wie in Disteldorp heeft gewoond en daar iets over wil vertellen, kan dat kwijt op www.100jaardisteldorp.nl.

Maureen Weijzig